proefschrift

  

‘Proefschrift Kamstra belangrijke bijdrage in discussie pleiten en beïnvloeden’

Met zijn proefschrift over het bevorderen van het maatschappelijk middenveld en democratie in ontwikkelingslanden haalde Jelmer Kamstra al verschillende keren de pers, waaronder Trouw, het Nederlands Dagblad en Vice Versa. Op 26 augustus promoveerde Kamstra aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en verdedigde hij zijn proefschrift ten overstaan van kritische professoren. Ondanks pittige kritiek kon hij na een dappere verdediging zijn doctorstitel in ontvangst nemen.

>

Ontwikkelingshulp moet radicaal vernieuwen

Wiet Janssen maakte onlangs korte metten met het proefschrift van Rutger van den Noort. Promotor Guus Berkhout geeft een reactie. Volgens hem is de boodschap van het proefschrift volstrekt helder: het moet helemaal anders. Hulp zou veel meer dan nu gericht moeten zijn op economische groei. Maar volgens Berkhout hebben we te maken met een ‘conservatieve sector die weinig bereid is zichzelf te transformeren.’

>