Partij voor de Dieren

  

Niko Koffeman (PvdD): ‘Focusbrief draait om plat bezuinigen’

Voor een reactie op de focusbrief vroeg Vice Versa ditmaal de Partij voor de Dieren. Aan het woord is Eerste Kamerlid Niko Koffeman. Volgens hem gaat Nederland met het nieuwe beleid de foute kant op. ‘In de focusbrief wordt er niet gekeken naar waar ontwikkelingshulp het hardst nodig is, maar vooral naar waar Nederland het kan verminderen.’

>