Niko Koffeman (PvdD): ‘Focusbrief draait om plat bezuinigen’

Voor een reactie op de focusbrief vroeg Vice Versa ditmaal de Partij voor de Dieren. Aan het woord is Eerste Kamerlid Niko Koffeman. Volgens hem gaat Nederland met het nieuwe beleid de foute kant op. ‘In de focusbrief wordt er niet gekeken naar waar ontwikkelingshulp het hardst nodig is, maar vooral naar waar Nederland het kan verminderen.’

Wat vindt u van de focusbrief?

‘De Partij voor de Dieren is faliekant tegen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Het budget van ontwikkelingssamenwerking kan niet naar beneden, maar moet juist omhoog. Met name de PVV stelt zich hier op een onverstandige manier op. De dramatische voedsel- en watersituatie in de wereld en klimaatverandering zorgen voor vluchtelingen richting Europa. Volgens toonaangevende wetenschappers zijn dit er vijftig miljoen in 2020. Daarop moet Nederland anticiperen. Verder wordt er een veel te zwaar accent gelegd op de rol van het Nederlandse bedrijfsleven. Ontwikkelingslanden moeten hun eigen economie opbouwen. Nu lijkt het erop alsof het Nederlandse bedrijfsleven niet slechts een rol speelt, maar het uitgangspunt is van het nieuwe beleid van Knapen.’

Hoe beoordeelt u de landenkeuze?

‘In de focusbrief wordt er niet gekeken naar waar ontwikkelingshulp het hardst nodig is, maar naar waar Nederland het kan verminderen. Het gaat dus om plat bezuinigen. Zo zijn er momenteel grootse verschuivingen in de Arabische wereld. Deze landen zouden automatisch op de lijst moeten staan. Het feit dat dit pas kan in ruil voor toestemming voor een missie in Libië, is gewoon koehandel. Kijk naar Egypte. Nederland ondersteunt wel een dictatuur, maar verlaat het land wanneer democratie eraan lijkt te komen.’

Wat is de volgende stap van de PvdD met de hoorzitting in het vooruitzicht?

‘De Partij voor de Dieren pleit voor het behouden van het budget of zelfs het vergroten ervan. Op dit moment veroorzaakt Nederland meer problemen in ontwikkelingslanden dan dat we oplossingen aandragen. Kijk bijvoorbeeld naar de export van onze bio-industrie(systemen) en de veedichtheid in Nederland. We zijn echt verkeerd bezig. Op dit moment zijn wij nog aan het beraden over wie wij graag willen horen tijdens de zitting, maar zeker is dat we tijdens de debatten voorstellen tot bezuinigingen zullen afwijzen.’

Lees ook:

Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes”

Diederik van Dijk (SGP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Kathleen Ferrier (CDA)

Sjoera Dikkers (PvdA)

Wassila Hachchi (D66)

PVV

Arjan El Fassed (GL)

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
01 april 2011