ownership

  

Communicerende Vaten: gedeeld ownership

Met de ondertekening van de Verklaring van Parijs in 2005 hebben leiders van landen en donoren een aantal gedragsregels met elkaar afgesproken om duurzame ontwikkelingsresultaten te bevorderen. Deze afspraken werden samengevat in 5 concepten: mutual accountability, ownership, managing for results, harmonisation en alignment. Ellen Tijkotte van MDF-Training &Consultancy gaat verder in op het het begrip ownership. ‘ Tijdens de cursussen die ik gaf reageerden deelnemers afkomstig uit het maatschappelijk middenveld uit Afrikaanse landen vaak niet positief op het streven om ownership over ontwikkelingsgeld en -processen meer in het ontvangende land te leggen.’

>

Albert de Groot: Begrotingssteun als waardevol hulpinstrument

Nederland wil de algemene begrotingssteun gaan verminderen. Onterecht, vinden Albert de Groot en Ferry Philipsen De negatieve beeldvorming komt vooral voort uit onbekendheid met dit instrument. Het is belangrijk om het kind niet met het badwater weg te gooien. ‘De huidige teleurstelling in begrotingssteun lijkt vooral een gevolg te zijn van een gebrek aan inzicht in de complexiteit van het instrument en de beperkte zichtbaarheid van resultaten voor de burger, en lijkt niet gebaseerd te zijn op een aangetoond gebrek aan effectiviteit van het instrument.’

>