Lidewij Koene

  

Geen kind onbeschermd in Europa

Veilige migratie en het stoppen van kinderuitbuiting zijn belangrijke doelstellingen binnen de agenda van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG´s). De huidige Europese realiteit staat hier echter nog ver van af, schrijft Lidewij Koene van Terre des Hommes in deze bijdrage.

>