Nederlandse ontwikkelingsorganisatie leiden vanuit Hanoi

Ontwikkelingsorganisatie SNV benoemt Allert van den Ham (56) per 1 december als algemeen directeur. Van den Ham vervangt Dirk Elsen die eerder dit jaar opstapte nadat hij in opspraak kwam door de hoogte van zijn salaris. Hij combineert zijn nieuwe functie met het leiden van het SNV-programma in Azië.

Van den Ham werkt sinds 2010 bij SNV. In april ging hij aan de slag als waarnemend algemeen directeur. De afgelopen zeven maanden heeft hij gewerkt aan een nieuwe visie voor SNV. De visie is inmiddels neergelegd bij staatssecretaris Ben Knapen. ‘De staatssecretaris heeft tegen ons gezegd dat hij het een goede koers voorwaarts vindt’, laat Elsa Scholte van SNV weten. ‘En ook dat er aanmerkelijk minder subsidie komt. Maar dat is een algemene ontwikkeling in de sector.’

Voorlopig combineert Van den Ham zijn nieuwe functie met het leiden van het SNV programma in Azië. Zijn standplaats hierin is Hanoi, waar hij als regiodirecteur Azië al gestationeerd was. Hij zal gemiddeld minstens een week in de maand in Den Haag zijn. Sinds zijn aantreden als waarnemend algemeen directeur reist hij al regelmatig op en neer tussen Den Haag en Hanoi. ‘Het lijkt me zwaar’, verklaart Scholte. ‘Maar hij doet dit al een langere tijd. We hebben er geen moeite mee en hij lijkt er weinig last van te hebben.’

Salaris

SNV verwacht niet weer in de problemen te komen omtrent het salaris van de nieuwe directeur. Scholte: ‘Zijn salaris zit onder de DG-norm’. Volgens SNV steunt de nieuwe visie op termen als soberheid, effectiviteit, transparantie en uiteindelijke verzelfstandiging. ‘Wij willen tot een platte, efficiënte en kosten verantwoorde structuur komen.’  Maar is deze constructie van twee functies tegelijk wel efficiënt en kosten verantwoord? ‘We combineren voorlopig twee functies hiermee. Het leiden van het programma in Azië brengt het nodige reizen met zich mee en als directeur SNV reis je sowieso al veel, het is niet dat hij opeens veel meer reist. We hebben ook een paar jaar geleden al geïnvesteerd in een video conference systeemwaardoor we steeds meer op afstand kunnen doen.’

Voorzitter Raad van Toezicht SNV Arthur Arnold schrijft op de website van SNV: ‘De aanstelling van Allert met Hanoi als thuisbasis is de eerste stap van SNV om de managing board dichter bij het veld te brengen.’ De organisatie gaat dit de komende maanden meer handen en voeten geven.

Auteur
Jeroen Aerts

Datum:
04 november 2011
Categorieën: