Koenders

  

Koenders was Knapen voor

Er wordt veel geschreven over Ben Knapen, die een radicale koerswijziging lijkt door te voeren in het ontwikkelingsbeleid. Toch deelt hij niet alleen zijn initialen BK met zijn voorganger Bert Koenders, zegt ontwikkelingseconomie en adviseur Hannah Piek. Beide bewindsvoerders hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt.

>

Een gordiaanse knoop

Nu de aanvragen zijn ingediend is het wachten op het antwoord van het ministerie. Het nieuwe subsidiestelsel, dat versnippering van de sector zou moeten tegengaan, heeft in elk geval veel nieuwe allianties voortgebracht. CIDIN-onderzoeker Lau Schulpen schetst de voorlopige resultaten van Koenders’ ‘huwelijksmarkt’.

>