Vice Versa selecteert—wetenschappelijke artikelen van december

Deze maand vraagt 3FM Serious Request aandacht voor vrouwen en meisjes die tijdens oorlogen en conflicten het slachtoffer worden van seksueel geweld. Vice Versa laat dit onderwerp daarom niet ongemerkt aan zich voorbij gaan. Verder is er in deze rubriek aandacht voor de rol van religie bij de economische groei van China en de betrokkenheid van mannen bij gender en ontwikkelingsbeleid.

‘One Size Fits All? Standardised Provision of Care for Survivors of Sexual Violence in Conflict and Post-Conflict Areas in the Democratic Republic of Congo’  door Jerlie Loko Roka, Rafael Van den Bergh et al. in PLos One.

In conflictgebieden wordt seksueel geweld vaak ingezet als een oorlogswapen tegen de lokale bevolking. Als gevolg hiervan krijgen de slachtoffers van seksueel geweld dikwijls te maken met mentale en psychische klachten, zoals depressies, angstaanvallen en zelfmoordneigingen. Dit artikel vergelijkt de patronen van seksueel geweld, de karaktereigenschappen van de slachtoffers en de werking van het programma dat is opgezet door Artsen zonder Grenzen tegen seksueel geweld in twee plaatsen in Congo, namelijk een conflict gebied (Masisi) en een post-conflict gebied (Niangara).

Onderzoek dat is uitgevoerd door Peterman, Palermo en Bredenkamp in 2011 wijst uit dat tussen de 1,7 en 1,8 miljoen vrouwen in Congo het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en elk jaar komen er meer dan 400.000 nieuwe gevallen bij. Deze cijfers hebben ertoe geleid dat Congo de bijnaam ‘verkrachtingshoofdstad van de wereld’ heeft gekregen.

Ondanks de hoge cijfers en de ernstige vorm die de verkrachtingen aannemen (groepsverkrachtingen, seksslavernij en verminkingen) is de internationale gemeenschap niet in staat om adequaat te reageren op de kwestie, zo concludeert het artikel. Humanitaire organisaties zoals Artsen zonder Grenzen bieden zorg voor slachtoffers van seksueel geweld, maar deze programma’s ondergaan zelden een formele evaluatie. Hierdoor is er geen goed zicht op de specifieke behoeftes van de slachtoffers.

De zorg die wordt aangeboden door Artsen zonder Grenzen bestaat uit een volledig medisch onderzoek, zwangerschapstest, hiv en soa testen, medische zorg, vaccinaties voor hepatitis B en tetanus, psychische hulp en het verschaffen van een veilig onderkomen. Er bestaan echter verschillen tussen de twee gebieden in het gebruik van dit programma.

Over het algemeen lopen jonge vrouwen het grootste risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld, maar in het conflictgebied bevonden zich vrouwen van alle leeftijdscategorieën. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verkrachtingen in Masisi gewelddadiger waren dan in Niangara. Daarentegen vonden er meer kinderverkrachtingen plaats in het post-conflict gebied.

Verder komt er uit het onderzoek naar voren dat militairen tot de meerderheid van de verkrachters behoren in het conflict gebied. In het post-conflict gebied zijn dit voornamelijk bekenden uit het dorp of familieleden. Slachtoffers uit Masisi werden ook vaker door meerdere mensen verkracht dan in Niangara.

Het onderzoek concludeert dat zorgprogramma’s in post-conflict gebieden meer aandacht moeten besteden aan jongere slachtoffers en hoe zij beschermd kunnen worden tegen misbruik door familieleden. Programma’s in conflictgebieden moeten zich meer richten op gewelddadig seksueel geweld met meer behoefte aan medische en psychische zorg.

‘Does religious beliefs affect economic growth? Evidence from provincial-level panel data in China’ door Wang en Ling in China Economic Review

Op het gebied van internationale ontwikkelingsstudies werd de rol van religie voor een lange tijd verwaarloosd. Huidige trends laten zien dat religie een prominente rol inneemt in het dagelijks leven van vele mensen. Steeds meer studies erkennen het belang van religie als een belangrijke factor voor economische groei. Het is alleen nog niet precies duidelijk op welke manier religie economische groei beïnvloed.

In China zijn het boeddhisme, het christendom en de islam de drie grootste religies van het land. Doordat religie een belangrijk onderdeel is van iemands waarden en normen, is religie grotendeels geïntegreerd in het sociale, politieke en economische leven, zo stelt het artikel.

Het artikel richt zich op twee vragen: is er een verband tussen religie en economische groei en als dit verband bestaat, is er dan een aantoonbaar verschil tussen de verschillende religieuze groepen?

Uit het onderzoek komt naar voren dat religie een significante positieve invloed heeft op economische groei. Hieruit leiden de onderzoekers af dat religieuze overtuigingen en religieuze instituties een belangrijke drijfveer vormen bij de totstandkoming van nationale economische resultaten. Tussen de verschillende religies heeft het christendom het meest significante effect op economische groei, zo concludeert het artikel.

‘Men and Masculinities in International Development: ‘Men-streaming’ Gender and Development?’ door Thomas Wanner and Ben Wadham in Development Policy Review, 2015, 33 (1): 15-32

Afgelopen decennia is er meer aandacht voor het betrekken van mannen bij gender en ontwikkelingsbeleid. Onderzoekers zijn van mening dat dit een positief effect heeft op de gelijkheid tussen man en vrouw en de emancipatie van de vrouw. Dit artikel analyseert het huidige karakter van de rol van binnen, oftewel ‘men-streaming,’ ten opzichte van het gender en ontwikkelingsbeleid.

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen behoort tot een van de Millennium Doelstellingen. Er is echter een groot verschil tussen de retoriek van gelijkwaardigheid en de daadwerkelijke uitvoering van zulke beleidsplannen. Dit heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor de rol van mannen in het internationale gender en ontwikkelingsbeleid. In 2003 verscheen er al een rapport van de VN waarin vermeld werd dat ‘mannen de potentie hebben om veranderingen aan te brengen in de houding, rollen, relaties en toegang tot bronnen en besluitvorming die essentieel zijn voor de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen’ (UN ECOSOC, 2003).

Het artikel concludeert dat er weinig bewijs is dat ‘men-streaming’ een significante positie inneemt bij gender en ontwikkelingsbeleid. Er bestaat nu een internationale consensus dat de man zowel deel uitmaakt van het probleem alsmede de oplossing Alleen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en huishoudelijk geweld tegen vrouwen zijn mannen betrokken bij de implementatie van beleidsplannen,.

 

Auteur
Rebecca Tank

Datum:
23 december 2014
Categorieën: