Vice Versa #04: ‘Na 65 jaar ontwikkelingssamenwerking is de balans positief’

Ontwikkelingssamenwerking is allerminst een verouderd concept. Dat vindt Jan Pronk, hoogleraar en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking, die in het recent verschenen nummer van Vice Versa wordt geïnterviewd. ‘Ik vind juist dat er binnen de ontwikkelingssamenwerking voortdurend een proces van verjonging en vernieuwing aan de gang is geweest. Daar kunnen mensen best trots op zijn. Verjonging en vernieuwing die samenhangen met inzichten in veranderende omstandigheden in de wereldeconomie.’ Verder in dit nummer een essay van Francis Weyzig (OxfamNovib) en een portret van het Liliane Fonds. En hoe evalueren particuliere initiatieven hun eigen projecten?

In het kader van 65 jaar Nederlandse OS interviewden Marc Broere en Ellen Mangnus de huidige hoogleraar aan het Institute of Social Studies, die graag in contact staat met jongeren. Twintigers ‘zijn meer open, nieuwsgierig en kijken over de grens’, aldus Pronk. Hij geeft veel college en masterclasses aan jonge mensen. ‘Veel mensen verkondigen dingen waarvan het macht- en marktsysteem graag wil dat ze het verkondigen. Wat ik graag wil overbrengen is niet zozeer mijn kennis en ervaring, maar kritisch denken.’

Natuurlijk moet er naast het geven van hulp, ook gehandeld worden, vindt Pronk. ‘Maar dat hebben we altijd gedaan. En om wat voor handel gaat het dan? Handel binnen het huidige kapitalistische systeem leidt niet alleen maar tot groei maar ook tot substitutie van arbeid en tot afsluiting van mensen die onvoldoende toegang hebben tot onderwijs, die onvoldoende koopkracht hebben om te consumeren en steeds verder worden gemarginaliseerd. Het zijn bakerpraatjes dat handel de ontwikkelingssamenwerking moet vervangen.’

Financiering

Ter ere van het 65-jarig bestaan van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking publiceert LM Publishers Hoe nu verder met gebundelde inzichten uit de sector. Een van de auteurs is Francis Weyzig, politiek adviseur Economic Inequality and Tax Justice bij Oxfam Novib. Aan de hand van negen belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen twintig jaar schetst hij in deze voorpublicatie op een confronterende manier voor welke uitdagingen we staan. Hoe moet ontwikkeling in de toekomst gefinancierd worden?

Kennisplatforms

Daarnaast nemen we een kijkje bij de kennisplatforms. Eind 2011 lanceerde toenmalig staatssecretaris Ben Knapen vijf kennisplatforms in de ontwikkelingssamenwerking. Doel was vooral om samen met ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen bestaande kennis bruikbaarder te maken voor praktijk en beleid. Hoe goed is dat tot nu toe gelukt?

Liliane Fonds

Verder in dit nummer houden we het Liliane Fonds onder de loep. Het Liliane Fonds is anders dan de meeste ontwikkelingsorganisaties. Het concentreert zich op een specialisme – kinderen met een handicap – en werkt met veel vrijwilligers. Voor slechts 7 procent is het fonds afhankelijk van overheidssubsidie en werft vooral onder mensen die zelf professioneel of persoonlijk betrokken zijn bij kinderen met een handicap. Hoe doen ze dat in Den Bosch?

El Salvador

In een van de armste en door geweld verscheurde buurten van San Salvador werkt Cordaid aan een ambitieus project. Een vallei die twee gemeenschappen scheidt, moet worden omgevormd tot een stadspark met voetbalveld, buurtcentrum en commerciële boerderij. Cordaid faciliteert het proces en bemiddelt tussen de diverse betrokkenen uit de gemeenschap, lokale overheid en het bedrijfsleven.

Evalueren

Uitgebreid onderzoek doen naar de impact van je organisatie? Voor de meeste particuliere initiatieven komt het daar niet van. Te duur, te tijdrovend. Harambee Holland deed het wel. Resultaat: verrassende inzichten en concrete verbeterpunten. En voor impactevaluaties hoeven PI’s heus niet altijd hun spaarpot om te keren.

Auteur
Vice Versa

Datum:
22 september 2014
Categorieën: