DEBAT 65 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: Een nieuwe mondiale agenda voor Nederland

Op 3 oktober 2014 geeft Nederland precies 65 jaar ontwikkelingshulp. Tijd voor een feestje? Of moeten we de champagne nog even laten staan? De uitdagingen voor de mondiale strijd tegen armoede zijn immers nog steeds groot. Het lijkt tijd voor een radicale verandering, een hele nieuwe agenda voor internationale samenwerking.

65 jaar geleden zette de Nederlandse regering de eerste schreden op het pad van ontwikkelingshulp door een bijdrage van 1,5 miljoen gulden toe te kennen aan het programma van de VN voor Internationale Technische hulp. Het was het begin van een bewogen periode, waarin Nederland zich ontwikkelde tot een van de meest vooruitstrevende landen als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Maar ondertussen zijn ook grote twijfels ontstaan ten aanzien van het nut van ontwikkelingssamenwerking.

Op donderdag 2 oktober staan we aan de vooravond van het 65-jarige jubileum van de Nederlandse ontwikkelingshulp en spreken we tijdens een prikkelende avond in Pakhuis de Zwijger over de lessen uit het verleden, knelpunten in het heden, maar vooral over een mogelijke koers voor de toekomst. Onder leiding van Frénk van der Linden geven experts uit alle windrichtingen hun visie op de belangrijkste thema’s uit het huidige debat: de rol van het bedrijfsleven, de toenemende druk op maatschappelijke organisaties en het wisselende Nederlandse overheidsbeleid.

Met prominente sprekers als oud-minister Jan Pronk, wetenschappers Rolph van der Hoeven (International Institute of Social Studies) en Paul Hoebink (Centrum voor International Development Issues), Farah Karimi (Oxfam Novib), Sylvia Borren (Greenpeace), Bram van Ojik (GroenLinks) en Rob Swartbol (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Tijdens deze avond zal het boek Hoe nu verder? 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (Stefan Verwer, Lau Schulpen & Ruerd Ruben) worden gepresenteerd, een uitgave van LM Publishers. Hierin geven 40 vooraanstaande experts uit de Nederlandse ontwikkelingswereld hun visie op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

Wanneer? Donderdag 2 oktober
Hoe laat? 19.30 uur – 21.45 uur
Waar? Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

De entree voor deze avond bedraagt 7,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via Pakhuis de Zwijger.

Het debat 65 jaar Ontwikkelingssamenwerking is een initiatief van het Lokaalmondiaal in samenwerking met het CIDIN, LM Publishers, Oxfam Novib, Partos en vakblad Vice Versa.

Auteur
Vice Versa

Datum:
23 september 2014
Categorieën: