Change the Game debat

Komende maandag start het online project ‘Change the Game?’ van Wilde Ganzen en Vice Versa. De hele maand augustus wordt er op de website van Vice Versa gediscussieerd over lokale fondsenwerving en claim making als mogelijke toekomst voor internationale samenwerking. Wat kunnen we de komende weken allemaal verwachten en waarom? 

In het afgelopen decennium is het speelveld van internationale samenwerking sterk aan verandering onderhevig. Terwijl er in het Westen hard wordt gesneden in ontwikkelingsbudgetten vanwege de krimpende economische groei, groeit de middenklasse in opkomende landen zoals China, India, Zuid-Afrika en Kenia, als kool. Deze forse bezuinigingen aan de ene kant en een sterk groeiende middenklasse aan de andere kant biedt de potentie om lokaal steun te vinden voor ontwikkelingsinitiatieven. Deze lokale fondsenwerving zorgt ervoor dat organisaties minder kwetsbaar zijn mocht financiering vanuit het Westen wegvallen. Hierdoor verandert niet alleen het donateursbestand van een organisatie, ook  de verhoudingen tussen Westerse ngo’s en lokale organisaties verschuiven. Door lokaal fondsen te werven hebben organisaties de mogelijkheid zelf een ontwikkelingsagenda te bepalen die aansluit op de lokale vraag en niet op het buitenlandse aanbod van subsidie.

Maar ook voor de poltitieke legitimiteit van een organisatie is lokale fondsenwerving belangrijk. Terwijl wereldwijd de ruimte voor het maatschappelijk middenveld afneemt, is claim-making – de capaciteit van een organisatie om aanspraak te maken bij de overheid op de diensten waar de bevolking recht op heeft- belangrijker dan ooit. Hoe kunnen organisaties effectief lobbyen dat het beleid dat is opgesteld ook ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Wat is de verantwoordelijkheid vanuit Westerse organisaties om hun partners te versterken op dit gebied? In de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld staan de komende jaren de thema’s pleiten en beïnvloeden centraal. Hoe duurzaam is dit nieuwe subsidiekader? Wat kan je in vijf jaar tijd bereiken? Kunnen ‘lokale organisaties’ daarna verder zonder buitenlandse steun?

In het kort; hoe verschuift het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid van organisaties van hier naar daar, ofwel: How to Change the Game?

Online discussie

Op basis van onderzoek, opiniebijdragen en interviews met experts in binnen- en buitenland behandelen wij deze vragen in de online discussie die de komende weken op de website van Vice Versa zal worden gevoerd.

In de eerste week zoeken we uit wat er precies wordt verstaan onder lokale fondsenwerving en claim making en leggen we basis voor de rest van de discussie. In de tweede week passen we deze concepten toe in de praktijk. Hoe ziet de charitatieve markt er uit in andere landen en wat gebeurt er al op het gebied van lokale fondsenwerving en claim-making? Hiervoor onderzoeken we een viertal case studies; Kenia, Brazilië, India en Zuid-Afrika. De derde week kijkt naar de verhouding tussen Westerse organisaties en hun lokale partners. Zou de capaciteitsversterking van lokale organisaties op het gebied van lokale fondsenwerving en claim-making onderdeel moeten zijn van de (exit) strategie van organisaties en programma’s?In de laatste week is het tijd voor reflectie waarbij wij de eerdere bevindingen van de online discussie naar een hoger niveau tillen en kijken welke mogelijkheden en kansen deze nieuwe aanpak met zich meebrengt.

Om de discussie internationaal toegankelijk te maken zal het debat zowel in het Nederlands als in het Engels worden gevoerd. Hierbij zullen we ook actief de ervaringen en stemmen uit het Zuiden bij de discussie betrekken.

Live event

Op 5 september vindt er in het Humanity House in Den Haag het Change the Game live debat plaats. Tijdens het debat zullen verschillende partijen zullen verschillende Nederlandse en internationale sprekers de mogelijkheden en uitdagingen bespreken die komen kijken bij lokale fondsenwerving en claim-making. Het doel van het event is om de discussie over dit onderwerp naar een hoger niveau te brengen en tegelijkertijd de deelnemers te inspireren om met hernieuwd enthousiasme en nieuwe inzichten te werken aan het thema lokale fondsenwerving en claim-making.

Is it time to Change the Game?

Volg de komende weken het debat online, discussieer mee op deze website of via Facebook of Twitter:  #CtGDebate en kom op 5 september naar het live event.

Auteur
Vice Versa

Datum:
02 augustus 2014