Protest tegen bezuinigingen bij de Zuiderburen

Terwijl de bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld in Nederland vooralsnog geen (openlijk) protest oproepen, gaan in België de ontwikkelingsorganisaties de straat op tegen dreigende besparingen. Dat schrijft het Belgisch tijdschrift MO*. ‘Wij moeten ons volle gewicht inzetten om deze besparingen te stoppen.’

Een programma tegen ondervoeding in Bolivia, steun voor onderwijs in Congo, drinkwatervoorziening in Senegal of verbetering van het ondernemersklimaat in Vietnam. Twintig miljoen euro humanitaire hulp via diverse multilaterale organisaties, in landen als Syrië, Mali of Congo. En nog eens bijna twee miljoen euro voor humanitaire steun via ngo’s in Syrië. Dit zijn enkele voorbeelden van projecten of programma’s die dreigen te sneuvelen of op de lange baan geschoven te worden door besparingen die de Begroting opnieuw zou willen doorvoeren.

‘Begroting houdt zich niet aan beloftes’

Bij de begrotingsopmaak van oktober 2012 werd reeds 100 miljoen euro bespaard op ontwikkelingssamenwerking. In maart 2013 kwam daar nog eens 26 miljoen euro bovenop. Deze zomer werd opnieuw 50 miljoen bespaard. Een totaal van ruim 220 miljoen euro alleen al op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking dit jaar. De Noord-Zuid organisaties rekenen voor dat op twee jaar tijd 22 procent van het voordien beloofde budget, ofwel 627 miljoen euro, bespaard werd. ‘We stellen vast dat een aantal Europsese landen hun hulpbeloften niet nakomen’, zegt 11.11.11. ‘In het regeerakkoord van 2011 staat nochtans dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking bevroren zou worden. Daar heeft Begroting zich niets van aangetrokken.’

Tussen 2011 en 2012 daalde of stagneerde de hulp in negen EU-landen, waarbij de zwaarste dalingen gebeurden in Spanje (49 procent), Italië (34 procent), Cyprus (26 procent), Griekenland (17 procent) en ook België (11 procent).

Duidelijkheid eisen

Ngo’s, milieu- en middenveldorganisaties vragen Minister van Begroting Olivier Chastel en het voltallige kernkabinet om voor de verkiezingen in mei 2014 te tonen dat ze hun regeerakkoord ook op het vlak van ontwikkelingssamenwerking serieus nemen. Met de actie deze ochtend op het Queteletplein in Brussel probeerden ngo’s op een “stille manier” duidelijkheid te vragen. Bloemen en foto’s van verschillende ontwikkelingsprojecten en mensen uit het Zuiden werden aan de poort gehangen. ‘We moeten beseffen dat mensen in het Zuiden uiteindelijk het slachtoffer zijn van de besparingen. Het zijn geen kiezers of belangengroepen hier in eigen land. Hun stem wordt niet gehoord en ze blijven buiten beeld. Met de actie proberen we die mensen wel in beeld brengen’, aldus de actievoerders.

‘Begroting moet snel klaarheid scheppen over de bijkomende besparing in 2013. Ze moeten een definitief cijfer geven voor de begroting van 2014 overeenkomstig met de geest van het regeerakkoord’, zegt Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Directeur van 11.11.11. ‘In 2014 eisen wij dat het beschikbare budget niet voortdurend naar beneden wordt gehaald, zoals het de voorbije twee jaar het geval was. Onder zo’n beleid lijdt de kwaliteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.’

‘We horen dat verschillende projecten en programma’s niet uitgevoerd zullen kunnen worden wegens bijkomende besparingen. Lange termijnplanning, levensnoodzakelijk in de moeilijke omstandigheden waarin ontwikkelingswerk moet gebeuren, wordt door de besparingen onmogelijk. De onzekerheid voor de ontvangers van deze hulp in ontwikkelingslanden kunnen wij niet aanvaarden’.

‘Regeerakkoord is vodje papier’

‘We staan hier vandaag om de politici eraan te herinneren dat armoede nog altijd heerst over heel de wereld’, zei Bogdan Vanden Berghe tijdens de actie. ‘Ons land deed het tot 2010 eigenlijk niet slecht inzake internationale solidariteit. Nu moeten we vooral stil zijn. Het regeerakkoord van 2011 staat in schril contrast met de bezuinigingen die we vandaag zien. Het is een vodje papier als het aankomt op internationale solidariteit’, klonk het scherp. ‘Als er vluchtelingen moeten worden buitengezet, zoals een geïntegreerde loodgieter uit Waregem, dan houden we ons strikt aan de wet. Als het gaat om internationale solidariteit dan vegen ze hun voeten eraan. Dat is kortzichtig en provincialistisch, de wereld is groter dan België meneer de Minister.’

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
14 oktober 2013
Categorieën: