IDleaks en Upact willen einde aan opwekken van medelijden


Respect voor zowel de doelgroep, als de toehoorder, dat was de belangrijkste aanbeveling van de co-creatie sessie over ‘framing’ in de ontwikkelingssector. Zo’n 70 jonge, enthousiaste leden van Upact en IDleaks kwamen vorige week samen om Nederlandse media items over ontwikkelingssamenwerking en campagnes van ontwikkelingsorganisaties onder de loep te nemen. 62 leden hebben het manifest dat hieruit voortkwam inmiddels ondertekend en de teller blijft lopen.

Vorige week maandag vond de sessie, genaamd ‘Imaging in Media’, plaats. Hieruit vloeiden een aantal aanbevelingen voort aangaande de ‘framing’ van de boodschap door ontwikkelingsorganisaties.

De ondertekenaars bevelen aan om respect te tonen voor zowel de doelgroep voor wie ontwikkelingsorganisaties aandacht vragen, als voor de toehoorder. De nadruk moet niet liggen op het lijden van de doelgroep, maar juist op hun veerkracht. Generalisaties moeten vermeden worden en de doelgroep moet zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten worden. Daarbij moet er een einde komen aan het opwekken van medelijden, de verbondenheid en solidariteit moet aangewakkerd worden.

Ontwikkelingsorganisaties worden tevens aangespoord zowel de doelgroep als de toehoorder mede-eigenaar te maken van het probleem, bijvoorbeeld door toehoorders handelingsperspectieven te bieden dat verder reikt dan doneren, en specifiek te zijn in de uitleg van het project en het probleem, waarbij creativiteit en optimisme niet mogen ontbreken.

Behalve ontwikkelingsorganisaties wordt de media wordt aangespoord respect te tonen en zowel de doelgroep als de toehoorder serieus te nemen. De media moeten diversiteit in verhalen, beelden en onderwerpen laten zien en verschillende perspectieven worden laten zien.

Om het manifest in zijn geheel te lezen, kijk dan hier Aanbevelingen framing

Auteur
Vice Versa

Datum:
02 september 2013
Categorieën:
Tags: