Ook politieke verdeeldheid over nota Ploumen

Net als in de ontwikkelingssamenwerking sector zijn ook in de Tweede Kamer de reacties verdeeld over de nota ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’. Waar de VVD tevreden zegt te zijn, is Marit Maij van de Partij van de Arbeid zelfs ‘trots’ op de plannen die Ploumen vandaag gepresenteerd heeft. Uit de oppositie klinkt een andere toon: ‘Desastreus’, aldus GroenLinks, ‘niet coherent, maar hypocriet’, aldus SP en ‘duidelijk geen PvdA verhaal’ volgens D66.

Hoewel de VVD en de PvdA wel op een lijn lijken te zitten –allebei uitermate positief- blijken ze de nota toch anders te hebben gelezen. Waarbij Marit Maij (PvdA) blij is dat het traditionele ontwikkelingswerk –dan wel op ‘modernere voet’- doorgaat, vindt De Caluwé (VVD) het een goede zaak dat ‘hulp niet meer het uitgangspunt is, maar slechts één van de onderdelen van de relatie’.

Ook de interpretatie van het revolverend fonds, ofwel het Dutch Good Growth Fund, is voor beide partijen anders. Waar de PvdA meent dat Ploumen toezegging heeft gedaan dat ‘een substantieel gedeelte van dit fonds ten bate komt van kleine ondernemers uit ontwikkelingslanden’ is de VVD tevreden dat het Nederlandse bedrijfsleven goed kan meeprofiteren van het fonds. Hoewel op hun eigen manier, zijn beide partijen gerustgesteld door de visie van Ploumen.

Boze oppositie

Dat de woorden van Ploumen geen verzachtende werking hadden op de gemoederen van de oppositie is duidelijk vanuit de reactie van de verschillende ontwikkelingssamenwerkingwoordvoerders. Noemt GroenLinks-fractieleider Bram van Ojik de effecten van de bezuinigingen ‘desastreus’, vindt Sjoerd Sjoerdsma (D66) het ‘duidelijk geen PvdA verhaal’ en plaatst Jasper van Dijk (SP) vraagtekens bij de coherentie van de plannen: ‘Het is hypocrisie ten top.’

Van Ojik is teleurgesteld: ‘Bijna alle belangrijke programma’s zoals voedselzekerheid, drinkwater, onderwijs en milieu worden keihard getroffen.’ Van Dijk is boos: ‘Ploumen stoot brood uit de monden van de allerarmsten en stopt het in de zakken van Nederlandse bedrijven. Sjoerdsma concludeert dat de PvdA in de onderhandelingen wederom aan het kortste eind heeft getrokken. ‘Het revolverende fonds moest het paradepaardje worden van de PvdA en de 1 miljard aan bezuinigingen verzachten voor de achterban. Het resultaat is een verkapte exportsubsidie waarbij de ontwikkelingsrelevantie ver te zoeken is. Waar is het misgegaan voor de PvdA?’

Ook de SP ziet de nota als een bewijs dat de Ploumen voor de VVD aanpak heeft gekozen. ‘In plaats van Hulp en Eerlijke handel, ligt de nadruk op Export en Staatssteun aan Nederlandse bedrijven’, zegt van Dijk.

Daarnaast zijn Sjoerdsma en Van Ojik niet te spreken over Ploumen’s plannen voor de financiering van het klimaat. Van Oijk: ‘Het is cynisch dat in ruil daarvoor ontwikkelingslanden moeten meebetalen aan het klimaatprobleem dat wij hebben veroorzaakt en wordt het Nederlands bedrijfsleven verder in de watten gelegd. VVD en PvdA ruilen met deze nota solidariteit in voor eigenbelang. Ze breken zo met een Nederlandse traditie.’

Maar de grootste kritiek van de woordvoerders van de oppositie is dat na vijf maanden radiostilte, talloze overleggen en ruzies tussen de fracties verder er nog steeds niet echt duidelijkheid is over de invulling van het revolverend fonds, het budget voor Internationale Veiligheid en de klimaatgelden. Er hangen nog een aantal ‘hete hangijzers’, volgens Sjoerdsma en het is ‘ hopen dat Ploumen snel duidelijkheid verschaft.’

Auteur
Siri Lijfering

Datum:
05 april 2013
Categorieën: