Iedereen een cookstove

Minister Ploumen had zich de conferentie over klimaat en ontwikkelingslanden vast anders voorgesteld. Wat een mooi moment had kunnen zijn om haar beleid verder toe te lichten, werd een korte speech en het in ontvangst nemen van een milieuvriendelijke cookstove. Door de berichten over onenigheid binnen het kabinet hield zij ook woensdag in Den Haag haar bredere beleidsplannen zorgvuldig achter.

De conferentie ‘Klimaat en Ontwikkelingslanden’ bracht experts op het thema woensdag naar Den Haag om van gedachten te wisselen en om de kloof tussen wetenschap, ngo’s overheid en bedrijfsleven te dichten. Voor het kabinet is samenwerken met het bedrijfsleven de manier om toekomstig ontwikkelingswerk vorm te geven. Minister Ploumen greep de gelegenheid aan om de vijf speerpunten van haar beleid die samenhangen met klimaatverandering onder de aandacht te brengen.

Er gaat gewerkt worden aan een ‘global deal on climate change in 2015’.  Om deze wereldwijde oplossing te vinden is het volgens de minister noodzakelijk om te komen tot een meer effectieve financiële structuur voor zowel adaptie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering) als het terugdringen van CO2 (mitigatie). Daarbij moeten ontwikkelingsprogramma’s ‘climate smart’ worden en wordt samenwerking met de private sector gezocht. Een speerpunt is ook ‘disaster risk reduction’ en er komt speciale aandacht voor de rol van vrouwen.

Budget kannibaliseren

Het kabinet wil de kosten van klimaatverandering uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking betalen. Op de gevolgen hiervan voor de financiering van ontwikkelingssamenwerking ging de minister niet verder in, maar bij de experts leven wel zorgen. Annemieke Nijhof, lid van het ‘United Nations Adaptation Committee’ stelt tijdens het panelgesprek dat klimaat onderdeel kan zijn van ontwikkelingssamenwerking, ‘maar als dit betekent dat er geen geld bij komt, dan kannibaliseren we de budgetten. Het gevolg is dat we het probleem van de ene agenda naar de andere agenda verschuiven’.

Aan het eind van de dag werd aan de minister een nieuwe cookstove overhandigd. Een actie van maatschappelijke organisaties en bedrijven om met schone kooktoestellen de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden terug te dringen. De kooktoestellen zijn echter niet alleen voor ontwikkelingslanden bedoeld. Om ook de Nederlandse bevolking te betrekken bij het thema zijn de toestellen binnenkort ook hier verkrijgbaar, bijvoorbeeld als vervanger van de barbecue. Volgens de minister is het initiatief een voorbeeld voor hoe maatschappelijke partijen kunnen bijdragen aan ontwikkelings- en klimaatbeleid.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
04 april 2013
Categorieën: