Sport en OS leeft weer

Sport for Development 2012-2015 is een feit. Vorige week heeft de kick-off van het programma plaatsgevonden in de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch door de nieuwe programmapartners NSA International, Right to Play en de KNVB. Ondanks de forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, blijft de overheid een belangrijke partner in dit veld.

Dat sport en ontwikkelingssamenwerking opnieuw belangrijk is bleek uit de grote en gevarieerde groep geïnteresseerden die zich op een regenachtige middag in de Maaspoort te ’s-Hertogenbosch verzamelde om de nieuwgevormde alliantie van NSA International, Right to Play en de KNVB te vieren. De kick-off van Sport for Development 2012-2015 bood een platform voor discussie waarbij zowel de programmapartners als academici hun visie op de toekomst van sport voor ontwikkelingssamenwerking presenteerden.

‘Opa van de thematiek’

Frank van Eekeren, senior adviseur en onderzoeker op het gebied van sport en ontwikkelingssamenwerking, gaf als ‘opa van de thematiek’, zoals Leonie Hallers, algemeen directeur van NSA international hem in haar introductie beschreef, ook zijn visie op de huidige staat van sport en ontwikkelingssamenwerking en plaatste hierbij de nodige kritische kanttekeningen. Allereerst herinnerde hij het publiek aan de geschiedenis van sport en internationale samenwerking, die langer is dan velen denken. Hierbij gaf hij voorbeelden als de internationale sportboycot tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime en het optreden van Jan Pronk toen hij minister voor ontwikkelingssamenwerking was. Pronk stelde, nadat het gehele nationale Zambiaanse elftal bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, ontwikkelingsgeld beschikbaar voor een trainingsstage van de nieuwe Zambiaanse selectie. Dit betekende het begin van de jarenlange steun die Pronk aan de beweging van sport voor ontwikkelingssamenwerking gaf.

Met name Pronk en Erika Terpstra hebben zich tijdens hun politieke carrière hard gemaakt voor de belangen van sport en ontwikkeling, maar deze steun is in de daaropvolgende jaren sterk afgezwakt. Hierdoor trad volgens Van Eekeren een ‘jojo-effect’ op. Financiële steun aan de sport voor ontwikkelingssamenwerkingsbeweging werd afhankelijk van de politieke wind die op dat moment waaide. Ook internationaal verdween tijdelijk de animo voor de beweging. Maar sinds 2005, dat door de Verenigde Naties als jaar van de sport en lichamelijke opvoeding werd uitgeroepen, kreeg de beweging weer drijfkracht. De combinatie van sport en ontwikkelingssamenwerking heeft inmiddels een lange traditie en veel trouwe supporters. Dat is goed, maar volgens Van Eekeren is het van groot belang dat de sector niet vervalt in een evangelisch verhaal over sport en ontwikkelingssamenwerking en blijft streven naar innovatie en vernieuwing.

Juiste kant

In haar bijdrage bevestigde Renilde Steeghs, ambassadeur Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse zaken, de observaties van Van Eekeren. Maar verzekerde daarbij dat bij dit kabinet de wind de juiste kant waait en dat ondanks de forse bezuinigingen zij zich hard zal maken om het programma binnen het Ministerie onder de aandacht te brengen en houden. Daarbij stelt ze wel dat het voor de sector ook belangrijk is om t kijken naar andere middelen en vormen van samenwerking en financiering om zo het programma een zekere toekomst te geven, omdat met de bezuinigingen de voorzetting van financiering vanaf het ministerie op termijn geen uitgemaakte zaak is.

Op de afsluitende netwerkborrel kwam de gemêleerde groep van bezoekers bijeen, waarbij jong en oud, zowel vanuit sportorganisaties als ontwikkelingsorganisaties elkaar vonden en verhalen over sport en ontwikkelingssamenwerking met elkaar deelden. Zo werd er al een begin gemaakt aan het opstellen van een kennisagenda, waar Leonie Hallers in haar openingstoespraak voor pleitte. Iedereen leek het er over eens dat goede samenwerking en innovatie de kernwoorden zijn waarmee Sport for Development zich kan ontwikkelen en nog lang verder kan gaan.

Auteur
Siri Lijfering

Datum:
11 december 2012
Categorieën: