Marit Maij (PvdA): ‘bezuinigingen zijn pijnlijk, maar acceptabel’

Een paar dagen na de presentatie van het regeerakkoord met de daarin aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn de gemoederen nog niet bedaard. De kritiek die de afgelopen dagen via verschillende media, waaronder ook op de website van Vice Versa, werd geuit klinkt nog schel in de oren. Marit Maij, OS-woordvoerder van de PvdA, reageert op de kritieke geluiden: ‘Naar de omstandigheden zijn de forse bezuinigingen een acceptabele beslissing.’

In de campagne sprak de PvdA nog sterke taal over het handhaven van het OS budget en dat op den duur eerder een verhoging van het budget dan een verlaging op de agenda zou staan. Hoe heeft de PvdA in dit licht toch met zulke maatregelen akkoord kunnen gaan?

‘Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking was natuurlijk niet ons idee en wij hadden het liever anders gezien. De VVD had alleen een heel andere visie dan wij en wilde drie miljard bezuinigen. Dit is wat er uiteindelijk uit is gekomen. Het is niet een keuze waar we blij van worden en zouden moeten toejuichen, want wanneer we een regeerakkoord sluiten dat een hoop mensen pijn zal doen moet je niet juichen, maar naar omstandigheden vind ik dit een acceptabele beslissing.’

‘Zoals Diederik Samsom ook in het ledendebat en bij Pauw en Witteman heeft gezegd hebben wij ons streven van internationale solidariteit niet losgelaten. Als wij de volgende keer 76 zetels halen samen met een partij als D66 wie weet wat we dan kunnen doen.’

Wat betekenen de bezuinigingen concreet voor het OS beleid?

‘Als we concreet kijken hoe het plaatje voor ontwikkelingssamenwerking er nu uit ziet, zal er in 2014 een kale bezuiniging zijn van 500 miljoen. In overleg met de nieuwe minister zal gekeken moeten worden waar dat vandaan gehaald gaat worden. Daarnaast zijn er twee ombuigingen: 250 miljoen zal worden ingezet voor humanitaire vredesmissies en er zal een investering van 250 miljoen naar het revolverende fonds gaan.’

‘Dit revolverende fonds heeft als doel om het midden- en kleinbedrijf (mkb) in risicogebieden zoals fragiele staten te steunen. Ik zou het goed vinden als dit in samenwerking gebeurt met Nederlandse ngo’s, maar ook met het bedrijfsleven, omdat we actief de handelsband tussen dat soort gebieden en Nederland willen stimuleren.’

‘Wij vinden het belangrijk dat organisaties gaan kijken hoe ze met ander dan publiek geld hun doelen kunnen verwezenlijken. Daar wil ik graag samen met kennisinstellingen, ngo’s en brancheorganisaties over na denken.’

Hoe kan de PvdA de schijnbaar tegengestelde belangen van internationale handel en ontwikkelingssamenwerking verenigen?

‘Ik vind het heel positief dat we Internationale Samenwerking en Buitenlandse Handel nu onder één bewindspersoon gaan brengen. Het is een beleid met een open blik naar de wereld. Je ziet dat er daardoor meer coherentie in de buitenlandse handel en OS komt, iets waar de PvdA altijd naar gestreefd heeft.’

‘Zaken als het afsluiten van handelsakkoorden die minder gunstig zijn voor bepaalde landen en dat goed proberen te maken met ontwikkelingssamenwerking, dat zal niet meer gebeuren. Als deze twee dingen hand in hand gaan, denk ik wel dat je een aantal grote stappen zet op het gebied van internationale samenwerking.’

Zullen met dit regeerakkoord de klimaatgelden, zoals besproken in Kopenhagen in 2009, uit het ‘OS potje’ betaald worden?

‘Op dit moment vallen die uitgaven al onder het OS budget en dat zal niet veranderen. Het zijn activiteiten die ook armoedebestrijdend zijn dus dat is wel toepasselijk. Over het precieze bedrag moeten we denk ik met zijn allen niet teveel speculeren en moeten we niet teveel moeten doemdenken. Op dit moment gaat het om 100 miljoen euro en waarschijnlijk is dat in 2017 driehonderd miljoen.’

‘Dat er een extra miljard op OS begroting wordt bezuinigd is feitelijk onjuist. En het is ook niet allemaal publiek geld. De enorme toerekening die sommige aanstaande oppositiepartijen er van gemaakt hebben erken ik niet.’

Op uw PvdA profiel staat dat uw optimisme en doorzettingsvermogen uw beste karakter eigenschappen zijn. Heeft u na alle bezuinigingen nog steeds reden om optimistisch te zijn?

‘Ja zeker, ik ben nog steeds een optimist en ik denk dat we heel veel kunnen met wat we nu hebben afgesproken. Natuurlijk wil ik ook meer. En dat zal ik proberen in ieder geval voor een volgend verkiezingsprogramma van de PvdA vast te houden, en dan gaan we er het beste van maken.’

Auteur
Siri Lijfering

Datum:
01 november 2012
Categorieën: