Een tik op de vingers: korting OS-hulp Ghana

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken gaat Ghana tien miljoen euro korten op de ontwikkelingshulp die de regering beschikbaar stelt. De reden van deze maatregel is dat Ghana onvoldoende meewerkt aan de terugkeer van vreemdelingen en zich daarmee niet houdt aan de conditionaliteit die gesteld is aan de ODA.

Was eerder dit jaar Rwanda nog aan de beurt, nu lijkt Ghana het volgende land te zijn dat een tik op de vingers krijgt van de Nederlandse overheid en zal worden gekort op de OS-hulp. In een brief die Knapen vorige week aan de voorzitter van de Tweede kamer presenteerde legt hij zijn beweegredenen voor dit voorstel uit.

De voornaamste aanleiding van deze maatregel is dat Ghana onvoldoende meewerkt aan de terugkeer van zijn eigen onderdanen. Zoals Knapen uitlegt is bij gedwongen terugkeer de medewerking van landen cruciaal. Zonder de toestemming van het land van herkomst kan de terugkeer namelijk niet plaatsvinden.

Vooral in het begeleiden van vreemdelingen zonder reisdocument schiet de Ghanese ambassade volgens Knapen ernstig gekort. Na meerdere ‘intensieve gesprekken’ met de Nederlandse overheid is er niets structureels veranderd. Hiermee schendt Ghana de afspraken die zijn gemaakt over het ontvangen van ODA en is er dus volgens Knapen genoeg reden het land te korten.

Symbolische afkeuring

Zo drastisch als de opschorting van hulpgelden voor Rwanda is deze maatregel voor Ghana niet en de Nederlandse overheid blijft een belangrijke partner in ontwikkelingssamenwerking, De korting van tien miljoen euro die Knapen voorstelt zal ook niet onmiddellijk een enorm gat slaan in het totale 2012-2015 budget van 170 miljoen, maar moet eerder worden geïnterpreteerd als een symbolische afkeuring.

Volgende week zal er nog een uitgebreider artikel over dit onderwerp op de website van Vice Versa verschijnen. In dit opiniestuk zal Amma Asante, consultant en expert op het gebied van migratie, ontwikkeling en de rol van de diaspora in ontwikkelingsprocessen, deze ontwikkelingen in een breder kader plaatsen.

Auteur
Siri Lijfering

Datum:
01 oktober 2012
Categorieën: