1 miljard bezuinigingen op OS; beleid Knapen voortgezet

Er wordt 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking in de periode 2014-2017. Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking worden gecombineerd onder 1 ministerspost. De speerpunten van het beleid van staatssecretaris Ben Knapen, water, voedselzekerheid, veiligheid en rechtsorde en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, blijven ook in het nieuwe kabinet prioriteit. Dat staat in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD dat vandaag bekend is geworden. 

De bezuinigingen beginnen vanaf 2014. In dat jaar wordt 750 miljoen bezuinigd, evenals in de twee daaropvolgende jaren. In 2017 wordt er 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.

Er komt ook geld bij voor internationale samenwerking. Er komt een nieuw structureel budget voor Internationale Veiligheid waar van 2014 tot en met 2017 ieder jaar 250 miljoen euro in wordt gestort. Het gaat om uitgaven die voorheen onder het ministerie van Defensie vielen, maar die nu de verantwoordelijkheid wordt van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast financiert Ontwikkelingssamenwerking een revolverend fonds van 750 miljoen euro in de jaren 2014-2016. Of dat onder de ODA-criteria valt is nog onbekend.

Ook worden de publieke uitgaven voor de lange termijn financiering van het internationale klimaatbeleid –zoals toegezegd tijdens de Klimaattop in Kopenhagen in 2009- gefinancierd uit het OS budget.

Veel onderdelen uit het beleid van Knapen en Rosenthal worden voortgezet. Economische diplomatie blijft een zware component in het werk van ambassades en consulaten. Ook blijft Nederland zich binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling inzetten voor modernisering van de criteria voor officieel erkende ontwikkelingshulp (ODA). Knapen was hier reeds mee begonnen, zodat ook bijvoorbeeld financiering van het bedrijfsleven eronder kan vallen.

Naast dat de speerpunten van Knapen gelijk blijven, blijven ook de ‘doorsnijdende’ thema’s gender, goed bestuur en milieu (inclusief de internationale klimaatdoelstellingen uit Kopenhagen) prioriteit. Samenwerking met het bedrijfsleven blijft een wezenlijk onderdeel van het buitenlandbeleid.

In vergelijking met het vorige regeerakkoord worden mensenrechten, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden explicieter genoemd. Wat betreft de vrede en veiligheid in het Midden Oosten zal de nieuwe regering goede banden onderhouden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit, daar waar het vorige beleid nog vooral op Israël gericht was.

Lees hier het hele regeerakkoord.

 

 

 


Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
29 oktober 2012
Categorieën: