Roelof van Laar: ‘Politiek moet vernieuwing in ontwikkelingssamenwerking stimuleren’

Met de verkiezingen op komst legt Vice Versa drie nieuwkomers op de verkiezingslijsten een aantal vragen voor met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en hun positie in de politiek. Vandaag Roelof van Laar, directeur van Stop Kindermisbruik en nummer 43 op de kandidatenlijst van de PvdA.

Hoe belangrijk is ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA?

‘Heel belangrijk. Het zit in onze wortels, in onze haarvaten, overal. Dat zie je ook terug in de ontwikkelingssector. Ik zit in de Zuid-Noord Commissie, de adviescommissie ontwikkelingsvraagstukken van de PvdA, en ik zie daar meer dan honderd leden rondlopen. De PvdA-ers helpen binnen en buiten de politiek de sector mede vorm te geven.’

Volgens Desiree Bonis heeft Nederland zich de afgelopen jaren naar binnen gekeerd en zich defensief opgesteld. Hoe is dit tot uiting gekomen in de OS-sector?

‘Deze regering voert een dodelijk buitenlands beleid, met een staatssecretaris die geen idee heeft waar hij het over heeft. De ontwikkelingssector heeft klap na klap gekregen door de bezuinigingsmaatregelen. Grote organisaties moesten in een rap tempo hun programma’s afbouwen en daarmee zijn hele investeringen in ontwikkelingslanden kapot gemaakt.’

De PvdA wil dat de schaarse grondstoffen goed beheerd worden en ontwikkelingslanden meer economisch profijt hebben van hun natuurlijke rijkdommen. Hoe is dat realiseerbaar?

‘Je ziet vaak dat ontwikkelingslanden hun grondstoffen te goedkoop verkopen. Landen die nu ontwikkeld zijn, zoals China, halen complete mijnen leeg en maken er alleen maar winst op. Dat is nu het systeem. De PvdA wil toewerken naar een systeem dat gebaseerd is op eerlijke handelsvoorwaarden. Natuurlijk is het lastig om dit patroon te doorbreken. Nederland moet daarom een leidende rol gaan spelen in de discussies over eerlijke wereldhandel. Vroeger namen we de rol van gids op ons, maar die zijn we kwijtgeraakt. We moeten opnieuw positie kiezen.’

Als een kiezer veel waarde hecht aan ontwikkelingssamenwerking, waarom zou hij dan op de PvdA moeten stemmen in plaats van op een andere (linkse) partij?

‘Ik denk niet dat wij veel van mening verschillen met de andere linkse partijen als het op deze sector aankomt; we willen allemaal het budget verhogen. Maar ik denk dat de PvdA veel meer geworteld is in ontwikkelingssamenwerking dan andere partijen. We weten wat er speelt in de sector en we worden er ook door gevoed. We proberen niet alleen via het parlement dingen te bereiken, maar ook door stichtingen en commissies.’

Als voorzitter van Nieuw IS, een vereniging van ontwikkelingsorganisaties, streeft u naar vernieuwing binnen internationale samenwerking. Op welk gebied heeft de ontwikkelingssector op dit moment een innovatiespurt nodig?

‘In principe heeft de sector altijd vernieuwing nodig. Ik zou graag in de Tweede Kamer manieren zoeken om kleine organisaties weer de mogelijkheid te geven zich te vestigen in de sector. Door de terugloop van subsidiestromen is het vooral voor deze organisaties erg moeilijk geworden om hulpverlening door te zetten.’

U bent naast voorzitter van Nieuw IS ook directeur van de stichting Stop Kindermisbruik, die zich erop richt om kinderprostitutie tegen te gaan. Waarom deze banen naast het werk in de politiek?

‘Ik vond het een mooie combinatie. Op een bepaald moment heb ik me afgevraagd wat ik ging doen in het leven. De wereld eerlijker maken, dat wil ik graag. Dat doe ik in mijn eigen omgeving, door werkzaam te zijn in de gemeenteraad. Daarnaast wil ik het op internationaal gebied realiseren door kinderprostitutie te bestrijden. Sommigen vinden dit een rare combinatie, maar voor mij zijn het twee banen waarin ik veel resultaat zie in mijn streven om de wereld eerlijker te maken.’

Waar zou u zelf graag meer aandacht voor willen in de politiek, op het gebied van ontwikkelingssamenwerking?

‘Vernieuwing van de sector. Daar moet de politiek een stimulerende rol in spelen. Verder vind ik dat de fondsenwerving voor organisaties beter kan, maar dat is niet echt een taak voor de politiek. Verder streeft de PvdA naar een meer coherent buitenlandbeleid. Dan gaat het niet alleen om ontwikkelingssamenwerking, maar ook Europese ontwikkeling, handel en samenwerking. De huidige regering heeft hier verschillende boodschappen over gegeven die niet bij elkaar aansloten. Daarom willen we een nieuw samenhangend beleid.’

De PVV wil ontwikkelingshulp compleet stoppen, het CDA wil na 2015 bezuinigingen op de sector en de SP wil dat het budget voor de sector juist omhoog gaat. Wat voor toekomst ziet u voor de sector als Nederland zo verdeeld is over ontwikkelingssamenwerking?

‘De toekomst van de sector hangt niet af van het budget. Ik denk dat er na de verkiezingen een kabinet wordt gevormd met een of meerdere partijen die willen bezuinigen en een of meer die extra willen investeren. Het resultaat is dan dat het budget waarschijnlijk gelijk blijft. Maar de sector moet ook los van Buitenlandse Zaken zijn koers kunnen varen. Je merkt ook dat veel organisaties zich de laatste tijd meer en meer loswerken van de politiek. Ik vind dat een goede zaak, de sector moet meer op eigen benen staan.’

U staat op de 43e plaats op de kandidatenlijst. Op wat voor type stemmers hoopt u?

‘Ik hoop op mensen die zich in mijn standpunten en ervaringen herkennen. Ik wil de wereld eerlijker maken, zeker ook op internationaal gebied. Door mijn ervaringen in de politiek en ontwikkelingssamenwerking kan ik er wat moois van maken.’

Auteur
Sanne van Grafhorst

Datum:
10 september 2012
Categorieën:
Tags: