Ontwikkelingsprojecten moeten commerciëler voor succes

Als je vaak in het buitenland komt, is het je misschien opgevallen dat bijna iedereen een mobieltje heeft, zelfs in de armste landen. Dit wordt ook door cijfers ondersteund; 3,8 miljard van de meer dan 5 miljard telefoonabonnementen zijn afgesloten in ontwikkelingslanden. Het is dan ook logisch dat ontwikkelingsorganisaties inzetten op projecten met mobiele telefonie. Helaas wijst onderzoek uit dat veel van deze projecten stranden.

Op 14 September bracht TNO  (Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek) in samenwerking met onder andere Ericsson en  ICCO het rapport Leveraging Information and Communication Technology for the Base Of the Pyramid uit over ICT projecten in ontwikkelingslanden. Het gaat dan om ICT projecten zoals het Ghanese Esoko, waarbij verschillende partijen in de landbouw de laatste marktinformatie kunnen opvragen via hun mobiele telefoon. Voor het rapport heeft TNO 280 projecten onderzocht, met als constatering dat de helft hiervan niet financieel duurzaam is. Bij veel projecten werden bijvoorbeeld de sociale behoeftes verward met de vraag van de consument. Hierdoor waren er diensten ontwikkeld waarvoor de doelgroep niet wilde betalen. De conclusie van het rapport is dat er een grote kans ligt voor ontwikkelingssamenwerking in de ICT-branche, zoals computers en mobiele telefonie, als de projecten maar worden gecommercialiseerd. Het is hierbij belangrijk om meer in te gaan op de vraag van de markt, in plaats van slechts in te gaan op de sociale problemen die gezien worden.

Ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven

Een goede manier om ICT ontwikkelingsprojecten te commercialiseren is door samen te werken met het bedrijfsleven. Volgens ICCO-directeur Marinus Verweij in NRC, is dit ook een logische stap in de toekomst. Het commercialiseren van projecten, en de betrekking van het bedrijfsleven hierin, sluit goed aan bij het nieuwe begrotingsbeleid van het kabinet waarbij de private sector een prominente plek heeft gekregen in ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen wil dit kabinet hulp bieden aan ontwikkelingslanden, ze wil ook Nederlandse bedrijven de mogelijkheid geven hier kansen te benutten. Dit doel gaat goed samen, met de conclusie van het rapport: het commercialiseren van ICT ontwikkelingsprojecten.

Internet en mobieltjes in het onderwijs

Een voorbeeld van een succesvol project waarbij een NGO samenwerkt met het bedrijfsleven is een project van AMREF Flying Doctors en Accenture. AMREF Flying Doctors is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie die zich inzet voor een betere gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika. Bij dit project worden computers en mobiele telefoons ingezet om onderwijs aan te bieden om op deze manier het tekort aan zorgpersoneel in Kenia aan te pakken. En met succes, jaarlijks is het aantal studenten van 100 naar 7.000 vermeerderd. Neelie Kroes, Europees Commissaris (portefeuille: Digitale Agenda) heeft dit project bezocht en is erg enthousiast. Zij sprak dan ook de wens uit dat meer Europese bedrijven een rol zullen gaan spelen bij ontwikkelingssamenwerking.

De vele mobieltjes die mensen in ontwikkelingslanden hebben, kunnen volgens verschillende partijen dus goed gebruikt worden voor ontwikkelingsprojecten, mits deze projecten op een commerciëlere manier worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door samen te werken met het bedrijfsleven.

Auteur
Lisette Wagtelenberg

Datum:
04 oktober 2011