Knapen bezuinigt volgens verwachtingen

Zoals voorspeld wordt er flink gesneden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking.  Dat blijkt uit de nieuwe miljoenennota. Vice Versa zet kort de belangrijkste bezuinigingen op een rijtje.

Op ontwikkelingssamenwerking wordt in 2012 zoals verwacht 900 miljoen bezuinigd. Drie van de vier speerpunten van staatssecretaris Knapen –veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten– krijgen meer geld, maar er wordt flink bezuinigd op andere thema’s, zoals onderwijs. De eerder door Knapen aangegeven nadruk op economische groei voor het ontwikkelingssamenwerkingbeleid, is terug te zien in de begroting. Ook de verwachtte vermindering van partnerlanden staat bevestigd in de begroting: we gaan terug van 33 naar 15 landen.

Speerpunten

Hoewel er extra aandacht uitgaat naar de vier speerpunten van Knapen in de begroting, wordt ook hier deels bezuinigd. Het eerste speerpunt, veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden gaat van 476 naar 539 miljoen euro. Het tweede speerpunt, efficiënt en duurzaam watergebruik, veiliger delta’s en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/partnerlanden, gaat van 156 miljoen naar 181 miljoen. Het budget voor voedselzekerheid vermeerdert van 152 naar 218 miljoen. Het laatste speerpunt, seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten heeft echter een kleiner budget in 2012: het daalt van 370 naar 336 miljoen euro.

Andere thema’s

Op andere thema’s, zoals onderwijs, wordt zoals verwacht fors bezuinigd: onderwijs gaat van 334 miljoen euro in 2011 naar 238 in 2012, een vermindering van bijna 100 miljoen euro. Ook in het budget van versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden wordt flink gesneden: van 539 miljoen euro in 2011 naar 473 miljoen in 2012.

Hoewel er wordt gesteld dat humanitaire hulp aan slachtoffers belangrijk blijft, wordt ook hier flink op bezuinigd. Het budget voor humanitaire hulp werd in 2011 nog begroot op 250 miljoen euro, in 2012 maar op 219 miljoen.

En om af te sluiten met een winnaar: Knapen heeft dit jaar een veel groter bedrag in zijn begroting staan voor ‘effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden.’ Het stijgt van 173 miljoen euro naar 317 miljoen. Het gaat hierbij om het geven van hulp aan ontwikkelingslanden zodat zij een beleid kunnen voeren om armoede te kunnen verminderen. Denk hierbij aan schuldverlichting en deelname aan kapitaalverhogingen bij de Afrikaanse en Aziatische Ontwikkelingsbank om de regionale ontwikkelingsbanken meer financiële armslag te geven bij bestrijding van de gevolgen van de financiële crisis.

Zondagochtend verschijnt op deze site een analyse van Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, van de Miljoenennota in relatie tot ontwikkelingssamenwerking.

Auteur
Lisette Wagtelenberg

Datum:
16 september 2011
Categorieën: