Arjan El Fassed: ‘Focusbrief mist visie en samenhang’

Om erachter te komen wat alle fracties van de focusbrief vinden vraagt Vice Versa alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking naar hun mening. GroenLinks Tweede Kamerlid El Fassed mist samenhang tussen thema’s en aanpak, terwijl in een goed beleid de thema’s elkaar versterken.  ‘Eerst wordt er bezuinigd, dan worden er landen geschrapt en als laatste pas de visie bepaald. Dat is onbegrijpelijk’.

Wat vindt u van de focusbrief?

‘De focusbrief hangt samen met het WRR rapport, dat is de leidraad voor het regeerakkoord. Wat GroenLinks mist is een lange termijnvisie. Nu het beleid fundamenteel verandert is dit hard nodig maar dat zien we niet terug in de focusbrief. De langetermijnvisie had duidelijk moeten zijn voordat de focusbrief naar buiten kwam. De volgorde is naar onze mening verkeerd. De regering is eerst gaan kijken naar waar bezuinigd kon gaan worden, daarna gaan schrappen in de partnerlanden en moet nu vervolgens nog de visie gaan bepalen. Het WRR rapport is al lang uit. Er was ruimte genoeg om in debatten hier inhoudelijk vorm aan te geven, maar daar is niet over doorgepraat.’

Hoe beoordeelt u de landenkeuze?

‘Een aantal dingen missen in de focusbrief. De focusbrief gaat niet genoeg in op waarom die keuzes gemaakt zijn. Ten eerste mist een regionale benadering in het nieuwe beleid. Een goed beleid heeft een samenhang tussen de thema’s en aanpak. De integrale aanpak mist. Ten tweede vinden wij het onbegrijpelijk dat Congo geen partnerland meer is. Ook Pakistan mist, terwijl Afghanistan wel een partnerland blijft. Het beleid zou veel meer aandacht moeten hebben voor de fragiele staten.’

Wat is de volgende stap van GroenLinks met de hoorzitting in het vooruitzicht?

‘Wij hopen dat een duidelijker beeld naar voren komt, een visie voor de toekomst. De basis ontbreekt. Ontwikkelingsbeleid draait niet alleen om de invulling van bezuinigingen en het schrappen van landen. Wij willen randvoorwaarden zien die aangeven hoe je ontwikkeling bereikt. De focus op economische ontwikkeling is niet verkeerd, maar daarbij moeten ook de randvoorwaarden gegeven worden hoe we dit bereiken. De randvoorwaarden voor democratiseringsprocessen en van institutionele ontwikkeling moeten bepaald worden. Bovendien willen we beleid zien waarin die thema’s elkaar kunnen versterken: een coherent en integraal beleid.’

Lees ook:

Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes”

Diederik van Dijk (SGP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Kathleen Ferrier (CDA)

Sjoera Dikkers (PvdA)

Wassila Hachchi (D66)

PVV

Niko Koffeman (PvdD)

Auteur
Karlijn Muiderman

Datum:
31 maart 2011