SYPO: ‘Private sector is gewoon het laatste buzz woord’

De inhoud van de Kamerbrief is inmiddels tot de ontwikkelingsorganisaties doorgedrongen. Vice Versa peilt daarom de meningen. Duko Hopman, directeur van Stichting SYPO, waarschuwt voor een vernietiging van kennis.

SYPO is niet erg enthousiast over de Kamerbrief. Dit klinkt misschien gek, want SYPO specialiseert zich juist in de sectoren die er gunstig van af komen in het nieuwe beleid, namelijk de private en economische sector. ‘Maar’ , zo legt Hopman uit, ‘als kleine organisatie hebben wij de luxe om ons te specialiseren.’ De overheid heeft naar zijn mening juist een bredere verantwoordelijkheid. ‘Wij krijgen de indruk dat het beleid zicht teveel richt op strategisch belang, waarbij de ontwikkelingssamenwerking in dienst komt te staan van het handelsbelang van Nederland. Dit overschaduwt het denken over ontwikkelingssamenwerking.’

Buzz woord

SYPO onderschrijft het voornemen van het kabinet om zich meer te richten op de private sector. Maar het levert ook gevaren op. ‘Het Chinese hulpmodel, in combinatie met hoge grondstofprijzen, heeft de laatste jaren de indruk gewekt dat ontwikkelingssamenwerking in iedere context winstgevend kan zijn’, zo legt Hopman uit, ‘maar wat als Afrika straks minder snel gaat groeien? En als ieder donorland het handelsbelang voorop stelt, komt een land als Tjaad dan nog wel aan bod?’ Hopman vreest dat ‘Private Sector’ gewoon weer het laatste buzz-woord is, ‘Het zoveelste mislukte panacea in het rijtje institutionele hervormingen,  conditionele hulp, democratisering en maatschappelijk middelveld.´

Vernietiging kennis

Hopman waarschuwt daarom voor vernietiging van de kennis die we al hebben: ‘Als het kabinet de private sector als serieuze strategie ziet, dan moeten we onze rol in bepaalde sectoren niet zomaar opgeven. In Oeganda bijvoorbeeld heeft onze ambassade ongelooflijk veel kennis over primair onderwijs. Probeer met die kennis het basisonderwijs te privatiseren, maar blijf wel bij je expertise.’

Wat SYPO ook opvalt in de Kamerbrief is de nadruk op bilaterale hulp. ‘Want’, zo betoogt Hopman, ‘Om een private sector te bereiken moet je soms om regeringen heen. Daarvoor is de MFS hét juiste middel. Ervaren organisaties korten past absoluut niet binnen een effectieve private strategie.’

SYPO ziet niets in het argument dat de ontwikkelingssector moet bezuinigen omdat andere departementen dat ook moeten. ‘Ontwikkelingssamenwerking is, net als politie, té belangrijk om op te bezuinigen. De Afrikaanse economie groeit op dit moment harder dan ooit. Maak van dat momentum gebruik om het budget te verhogen, want juist nu heeft het écht effect.’