Vijf vragen aan Stefan Verwer over 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Morgenavond wordt in Pakhuis De Zwijger het boek ‘Hoe nu verder?’ over 65 jaar ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd. Vijf vragen aan Stefan Verwer, een van de samenstellers, over het boek en de presentatie.

Je hebt samen met Ruerd Ruben en  Lau Schulpen het boek ‘Hoe nu verder’ over 65 jaar ontwikkelingssamenwerking samengesteld. Wat is het voor een boek?

‘Een boek dat natuurlijk iedereen moet gaan lezen. In “Hoe nu verder” geven 46 beleidsmakers, politici, wetenschappers, ondernemers, journalisten, lobbyisten en directeuren uit de wereld van de ontwikkelingswereld hun visie op de toekomst van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Zij beschrijven de belangrijkste lessen uit hun vakgebied en delen hun expertise op verschillende aspecten van de ontwikkelingsproblematiek. Het boek is informatief en rijk aan analyses en het vat de huidige inzichten over de Nederlandse strijd tegen mondiale armoede goed samen.’

Waarom moeten mensen die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking dit boek kopen?

‘Het boek geeft misschien geen radicaal nieuwe inzichten, maar verzamelt het denken over ontwikkelingssamenwerking in Nederland: het is rijk aan analyses en erg informatief. De auteurs geven geen kant-en-klareoplossingen, maar analyseren ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederlands en mondiaal perspectief. Naar onze mening een must-read als je op de hoogte wil blijven en geïnspireerd wil worden over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.’

Heeft het boek een positieve of een negatieve boodschap?

‘Tja, positief of negatief: het feit dat we in het boek niet kunnen concluderen dat er nog geen definitieve oplossing is voor het armoedevraagstuk is natuurlijk negatief, maar verder bevat het boek vooral veel adviezen over het te voeren ontwikkelingsbeleid en biedt het een schat aan informatie voor een vernieuwde agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Het gaat dan om nieuwe inzichten en visies op ontwikkelingssamenwerking, maar juist ook om bestaande inzichten, die nog steeds relevant zijn.’

Geef zelf eens persoonlijk antwoord op de titel van het boek? Ofwel: hoe nu verder?

‘Na 65 jaar ontwikkelingssamenwerking is het tijd voor een nieuwe benadering: alleen moeten we waken dat we niet weer vervallen in de fouten uit het verleden: dus weg van de traditionele ontwikkelingssamenwerking, zelfs als dat in het nieuwe jasje van het bedrijfsleven is gestoken. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat er kritisch gekeken moet worden naar de rol van maatschappelijke organisaties: daarover worden in het boek een aantal uitstekende voorzetten gegeven. Juist de rol van het maatschappelijk middenveld als kritische volger van het overheidsbeleid moet nog veel meer versterkt worden. In het verlengde daarvan ligt mijn pleidooi voor aandacht voor handelsverdragen: die aandacht lijkt de afgelopen jaren drastisch afgenomen, terwijl oneerlijke handelsverdragen nog steeds mondiale ontwikkelingsdoelstellingen ondermijnen.’

Het boek wordt donderdag gelanceerd. Wat kunnen we verwachten?

‘Een informatieve en inspirerende avond, waarin we onder leiding van Frenk van der Linden een bomvol programma hebben: we hebben de crème-de-la-crème van het Nederlandse denken over ontwikkelingssamenwerking in de zaal en op het podium: we presenteren het boek, debatteren over de belangrijkste ontwikkelingen die we onderscheiden op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en laten ons inspireren door mensen als Jan Pronk (ISS), Merel Rumping (Proportion), Evelijne Bruning (The Hunger Project), Farah Karimi (Oxfam Novib) en Sara Kinsbergen (CIDIN). Er zijn nog een paar kaarten, dus als je wilt langskomen, dan moet je snel zijn.’

Klik voor kaarten op  http://www.dezwijger.nl/119017/nl/debat-65-jaar-nederlandse-ontwikkelingshulp.

Het debat maakt onderdeel uit van het Partos Innovatiefestival: de hele dag staat het Pakhuis de Zwijger in het teken van innovatie binnen ontwikkelingssamenwerking:de gehele dag zijn er workshops, waarin aandacht wordt besteed aan experimenteren en innoveren: wat is er in een organisatie nodig om te kunnen innoveren? Ook passeren de onderwerpen sociaal ondernemerschap, innovatieve oplossingen voor globale problemen en een vernieuwende wijze van communiceren in workshops de revue.  Klik hier voor meer informatie: .

BIJ EEN ABONNEMENT OP VICE VERSA KRIJGT U DIT BOEK GRATIS! NEEM DAAROM SNEL EEN ABONNEMENT.

 

 

Auteur
Marc Broere

Datum:
01 oktober 2014
Categorieën: