Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert informatiebijeenkomst over nieuw beleidskader voor maatschappelijk middenveld

Het ministerie van Buitenlandse zaken gaat op 4 maart een informatiebijeenkomst houden over het nieuwe beleidskader voor het maatschappelijk middenveld. De informatiebijeenkomst is open voor ngo’s uit Nederland en ontwikkelingslanden en dient om informatie te geven over het nieuwe beleidskader en input te krijgen vanuit het maatschappelijk middenveld.

In de kamerbrief van oktober 2013 presenteerde minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie op de rol van het maatschappelijk middenveld ná 2015. Totstandkoming van strategische partnerschappen tussen de minister en maatschappelijke organisaties op het gebied van pleiten en beïnvloeden staat daarin centraal.

Tot nu toe leven er in de ontwikkelingssector nog veel onbeantwoorde vragen, want wat is een strategisch partnerschap precies, en wat behelst die rol van pleiten en beïnvloeden nu? Branche-organisatie Partos pleitte ervoor om gehoor te geven aan de input van het maatschappelijk middenveld bij het ontwerpen van het beleidskader.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt nu tegemoet aan die wens en de behoefte aan meer duidelijkheid, en organiseert dinsdag 4 maart een informatiebijeenkomst over het nieuwe beleidskader. In deze bijeenkomst worden de contouren geschetst van het kader en is er ruimte voor discussie. In werkgroepen kunnen deelnemers brainstormen over de belangrijkste kernvragen: (1) wat verstaan we onder een strategisch partnerschap en (2) wat verstaan we onder pleiten en beïnvloeden.

Het ministerie meldt dat de aanbevelingen uit de discussie worden meegewogen in de besluitvorming over de definitieve versie van het kader.

De bijeenkomst is open voor vertegenwoordigers van Nederlandse maatschappelijke organisaties, en maatschappelijke organisaties met een hoofdkantoor in een lage- en/of middeninkomensland die een samenwerkingsverband hebben met een Nederlandse partner. Per organisatie mag er één persoon worden afgevaardigd. De uitkomsten van de dag worden op internet geplaatst.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend 4 maart 2014 op de New World Campus in het Van Bylandthuis (Benoordenhoutseweg 46, Den Haag). Het programma duurt van 9.30 uur tot 12.30 uur. Aanmelden kan tot 25 februari 2014 en toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Lees hier de complete uitnodiging van het ministerie (die overigens ook in het Engels wordt verspreid).

 

 

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
17 februari 2014
Categorieën: