Een dag in Kenia met ‘Mr Private Sector Development’

André Dellevoet wordt gezien als een Nederlands grootste experts op het gebied van private-sectorontwikkeling. Hij was ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en woont tegenwoordig in Kenia. Vice Versa’s Siri Lijfering zocht hem op in Nairobi en vroeg hem naar zijn mening over het huidige ontwikkelingsbeleid. Dellevoet is behoorlijk kritisch: ‘We hoeven echt niet vijf jaar te wachten om te zien dat het Dutch Good Growth Fund onrealistisch is.’

De stalen West End Towers van het AGRA-kantoor steken indrukwekkend uit boven het business district< van Nairobi. Al zwaaiend en handenschuddend leidt Dellevoet ons door het kantoor naar zijn kamer, dat een prachtig uitzicht heeft over de stad. ‘Zo word ik er altijd aan herinnerd waar ik het voor doe’, gebaart hij naar buiten. Dellevoet gaat zitten en nog voor we een slok van onze koffie hebben genomen valt hij met de deur in huis: ‘Ik heb net een brief gestuurd aan mijn oud-collega’s bij het ministerie over het nieuwe beleid en het revolverend fonds. Het idee is natuurlijk correct, maar de uitvoering lijkt nergens op.’

Vijftien jaar werkte Dellevoet op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij zich als een van de eersten met private sectorontwikkeling ging bezighouden. Zo richtte hij het Nederlandse subsidiekader PSOM (Programma Samenwerking Opkomende Markten) op en was hij de belangrijkste adviseur van oud-minister Agnes van Ardenne wat betreft het snijvlak van bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking. Ook deed hij bij de Nederlandse ambassades in Oeganda en Congo praktijkervaring op met private sectorontwikkeling.

Zijn dienstverband bij Buitenlandse Zaken liep echter op een teleurstelling uit. Dellevoet: ‘Ik had gedacht dat je als professional op basis van je kennis en kunde je werk kon doen, maar dat bleek vergeefse hoop. In mijn tijd bij het ministerie was ik een van de meest fervente voorstanders van het betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking. Bij mijn PvdA-collega’s was er echter nog veel wantrouwen jegens het winstoogmerk van bedrijven. Ik kreeg als pionier veel kritiek te verduren. Ja, ik voelde me toen wel een beetje een lonely cowboy.

Het werken volgens de salami-tactiek, waarbij politieke verandering geleidelijk aan gebracht wordt, lag Dellevoet niet helemaal en hij besloot zijn veilige carrière bij het Rijk op te geven voor het grote onbekende. Zo kwam hij bij het Africa Enterprise Challenge Fund terecht. Het AECF is een privaat investeringsfonds dat opereert onder de vlag van AGRA, de Alliance for a Green Revolution in Africa. Het fonds investeert via leningen en subsidies in het lokale midden- en kleinbedrijf in de agribusiness en energiesector in Afrika. Dat gebeurt met steun van nationale overheden, zoals Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland en van het International Fund for Agricultural Development.

Niets nieuws

Dellevoet licht de conclusie toe van de brief die hij aan zijn voormalige collega’s op het ministerie heeft gestuurd: ‘Vanuit de beleidsfilosofie probeert Ploumen het goede te doen en aan te sluiten bij de realiteit waarin Afrika zich in een rap tempo verder aan het ontwikkelen is. Van de traditionele ontwikkelingshulp moeten Afrikanen zelf ook niets meer weten. Om het bedrijfsleven meer te betrekken bij Internationale Samenwerking is haar beleid wel een goede poging om nog relevant te blijven in een tijd waarin niet alleen de ontvangende landen kritischer worden, maar het publieke debat ook steeds populistischer wordt. Maar op uitvoerend vlak heeft Ploumen nog onvoldoende strategisch doordacht wat er aan de hand is en wat het adequate antwoord daarop is. In een verwoede poging probeert zij zich af te zetten tegen de oude garde van Jan Pronk en spreekt ze over “vernieuwing” en een “roer dat om moet”. Maar het bedrijfsleven inzetten als kanaal voor hulp is al zo oud als ontwikkelingssamenwerking zelf en een bedrijfsleveninstrumentarium is er ook al sinds jaar en dag.’

Benieuwd wat André Dellevoet nog meer zegt over het Dutch Good Growth Fund en private sector ontwikkeling? Neem dan een abonnement op Vice Versa en krijg dit nummer nagestuurd!

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
04 november 2013
Categorieën: