Regressie-analyse

 

Regressie-analyse is gericht op het voorspellen van één afhankelijke variabele met behulp van een of meerdere onafhankelijke variabelen. Wanneer de afhankelijke variabele voorspeld wordt op basis van één onafhankelijke variabele is er sprake van enkelvoudige regressie-analyse. Wanneer er meerdere onafhankelijke variabelen gebruikt worden om de afhankelijke variabele te voorspellen, spreken we van multipele regressie-analyse.

Auteur
Vice Versa

Datum:
27 juli 2013