Algemeen evenwichtsmodel

Een algemeen evenwichtsmodel  wil het gedrag van vraag, aanbod en prijzen in een economie met verschillende of vele markten verklaren, door te trachten te bewijzen dat er evenwichtsprijzen voor goederen bestaan en dat alle prijzen in evenwicht zijn, vandaar algemeen evenwicht, in tegenstelling tot partieel evenwicht.Zoals met alle modellen is dit een abstractie van een echte, reële economie; het wordt voorgesteld als een nuttig model, omdat het zowel evenwichtsprijzen als lange termijn prijzen en volumes beschouwt als ook de werkelijke prijzen als afwijkingen van het algemeen evenwicht.

Auteur
Vice Versa

Datum:
27 juli 2013