Ploumen in Ethiopië en Zuid-Sudan: het reisverslag

Er is veel discussie ontstaan naar aanleiding van de missie van minister Ploumen in Ethiopië  maar wat heeft ze nu precies in dat land gedaan? In een brief aan de Tweede Kamer vertelt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de exacte bevindingen van haar missie naar de twee Afrikaanse landen Ethiopië en Zuid-Sudan. ‘Daar waar Zuid-Sudan nog een fragiele staat is die om een geïntegreerde benadering van politiek, veiligheid en ontwikkeling vraagt, heb ik in Ethiopië vooral gesproken over de combinatie van ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van handel en investeringen.’

Eerder deed Ploumen uitspraken over haar ideeën over hulp en handel in een interview met de Volkskrant, dat veel discussie opriep. Ontwikkelingssamenwerking zou verdwijnen en Afrikaanse landen als Ethiopië zouden vragen om handel in plaats van hulp. In haar verslag verheldert Ploumen haar uitspraken.

Ethiopiӫ: Synergie tussen OS en economische ontwikkeling

In haar verslag over Ethiopiӫ heeft Ploumen het niet meer over het einde van ontwikkelingssamenwerking (OS), maar over ‘het bevorderen van synergie tussen ontwikkelingssamenwerking en economische ontwikkeling.’ Ze benadrukt dat ze er heeft gesproken over het bevorderen van de rol van maatschappelijke organisaties in het land en van een goed investerings- en ondernemingsklimaat ten gunste van lokale ondernemers en de private sector. Ook zal Nederland zich in Ethiopië inzetten op het gebied van ‘Voedselzekerheid, Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten(SRGR)en Veiligheid & Rechtsordericht’.

Daar waar Ploumen eerder met name het succes van het land belichtte, typeert Ploumen Ethiopië nu als ‘een zich snel ontwikkelende economie met toenemende beperkingen voor bepaalde groepen om volop deel te nemen aan het economische en politieke proces.’

Met de Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken Adhanom en premier Hailemariam sprak Ploumen over internationale steun aan ngo’s die zich inzetten voor democratisering en ontwikkeling. Daarnaast sprak ze over de wil van Nederland om de bilaterale samenwerking met Ethiopië te versterken, op onder meer het gebied van rechtshulp en terugkeer van Ethiopische vreemdelingen die niet (meer) in Nederland mogen verblijven. Ook de adoptiewet wordt naar aanleiding van dit gesprek in die sterkere samenwerking meegenomen. Verder zal Nederland Ethopie steunen in haar interventie in Somalië waar nodig, om de stabiliteit in de Hoorn van Afrika te bevorderen.

Zuid-Sudan: ontwikkelingssamenwerking

In de jonge staat Zuid-Sudan heeft Ploumen volgens haar verslag duidelijk haar ontwikkelingssamenwerkinghoedje opgezet. Hier sprak zij namelijk enkel over de problemen in dit land in opbouw. Over mensenrechtenschendingen door de nationale geheime dienst en het leger, en over de enorme financiӫle tekorten die niet meer te dekken zijn. Maar ook over corruptie, geschillen met Sudan, onrust in de deelstaat Jonglei en over de verbetering van de positie van vrouwen. Daarbij wees Ploumen op het naleven van verschillende opbouwende programma’s van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties als UNICEF, Cordaid en IKV Pax Christi. Over handel werd in het verslag niet gerept.

Het hele reisverslag van minister Ploumen aan de Tweede Kamer lezen? Klik dan hier.

Auteur
Selma Zijlstra

Datum:
26 maart 2013
Categorieën: