Smart Ideas: ‘Tijd voor actie’

Malou van Nieuwkoop reageert in het kader van Smart Ideas namens de stuurgroep van JongOS op het Smart Aid-debat. JongOS wil internationale samenwerking en mondiale ontwikkeling integreren in alle facetten van de samenleving. Ook is ze het eens met Ton Zijlstra over dat de aandacht zich zou moeten richten op waardevolle innovatieve samenwerkingsverbanden.

Volgend op de discussie die hevig gevoerd wordt door Frank van der Linde en andere OS-professionals willen wij van JongOS verder kijken. Het is tijd voor actie en wij van JongOS weten hoe, met wie en wanneer: nu!

JongOS draagt bij aan vernieuwing van internationale samenwerking. Hierbij hebben we voor ogen om internationale samenwerking en mondiale ontwikkeling te integreren in alle facetten van de samenleving. Om dit te bereiken is het van belang dat internationale samenwerking aansluit bij de leefwerelden van alle burgers. Internationale samenwerking heeft betrekking op iedereen en komt overal terug in ons dagelijks leven, zeker nu de wereld steeds hechter verbonden raakt. De overheid dient een kader te scheppen voor open samenwerkingsvormen waaruit hybride, dynamische internationale verbanden ontstaan, door deze innovatieve partnerschappen zal de sector noodgedwongen worden geopend.

Als netwerk van meer dan 1400 young professionals uit het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, de wetenschappelijke wereld en de overheid initiëren en faciliteren wij deze partnerschappen met als doel te verbinden, kennis te delen en acties te starten. Dit doen wij door in gesprek te gaan met elkaar, bijvoorbeeld door middel van huiskamerlezingen en door borrels met en bij uiteenlopende partners. Wij delen de visie van Ton Zijlstra  in de vierde week van het Smart Aid-debat, namelijk dat de aandacht zich zou moeten richten op waardevolle innovatieve samenwerkingsverbanden. Niet alleen de data en informatie die deze samenwerkingsverbanden voortbrengen, ook de expertises en acties van verschillende partijen moeten worden samengebracht om mondiale problemen op te lossen.

De plek

Ngo’s kunnen zichzelf niet meer de grootste, belangrijkste en enige spelers op het gebied van samenwerking ten behoeve van mondiale ontwikkeling noemen. De grenzen, of de eilandjes waar Ton Zijlstra over sprak, zullen vervagen en dit wordt dé plek waar uiteenlopende individuen internationale verbindingen kunnen aangaan om wereldwijde ontwikkeling te stimuleren. Het welbekende ‘bruggen bouwen’ van kabinet-Rutte II willen wij dan ook gebruiken om onder meer als JongOS bruggen te bouwen die de grenzen van de klassieke ontwikkelingssector overstijgen. We nodigen iedereen uit om over internationale samenwerkingsvraagstukken mee te denken en een eigen rol te spelen. JongOS is in 2011 via ACall2Action een beweging gestart die mondiale ontwikkeling vanzelfsprekend wil maken. Een jaar van actie en oproep om zelf een vernieuwend initiatief te starten, heeft geresulteerd in initiatieven als Partners4Change, IDLeaks, The Good Stuff en Rural Web.

Deze initiatieven zijn een uitstekend voorbeeld van innovatieve, positieve en activerende voorbeelden van internationale samenwerking. Dit laat zien dat Nederlanders nog steeds zeer bereid zijn zich actief in te zetten voor mondiale ontwikkeling wanneer dit aansluit bij hun eigen leefwereld. JongOS is het platform voor deze verschillende leefwerelden die zich steeds mondialer opstellen. Wij zouden dan ook graag willen dat de overheid juist naar dit soort initiatieven kijkt ter inspiratie.

Auteur
Malou van Nieuwkoop

Datum:
20 november 2012