Aankondiging: Smart Aid LIVE debat

Vijf weken stond de website van Vice Versa in het teken van Smart Aid. Welke innovatie is nodig om een topsector internationale samenwerking te zijn? Zo luidde de hamvraag. Aankomende donderdag 22 november organiseren Cordaid en Vice Versa het Smart Aid LIVE debat in de Koninklijke Stadsschouwburg in Den Haag. Met sprekers als Ralf Bodelier, Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Jack van Ham, René Grotenhuis, Amma Asante en Vera Peerdeman, en de politieke woordvoerders Ingrid de Caluwé (VVD), Marit Maij (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA).

Op het vlak van internationale samenwerking heeft Nederland lange tijd een voortrekkersrol gespeeld. Kunnen we in het licht van de huidige bezuinigingen deze rol behouden? Naast de veranderende houding van de overheid, verandert ook de samenleving en de wereld om ons heen. De intrede van nieuwe spelers, waaronder het bedrijfsleven, de verschuivende mondiale verhoudingen en de groei van digitale mogelijkheden dagen ons constant uit om op een nieuwe wijze naar internationale samenwerking te kijken. Zoeken we het dichter bij huis, dan dient de sector ook innovatieve manieren te bedenken om de Nederlandse burger weer actief bij het werk overzee te betrekken.

A way of life

Een scala aan onderwerpen, waarover tientallen professionals van binnen én buiten de sector in het online Smart Aid-debat hun gedachten hebben gedeeld. Op zoek naar innovatie en vernieuwing. Innovatie is hierbij geen eenmalige verandering, maar een continue proces, a way of life.  Hoe kunnen we als sector internationale samenwerking ons deze manier van leven nog beter eigen maken? Het was een inspirerend online debat met nieuwe inzichten, invalshoeken en perspectieven. Zoals bij elke zoektocht naar vernieuwing heeft het debat vragen geduid, maar juist ook vele nieuwe vragen in het leven geroepen.

Een goede aanloop dus voor het Smart Aid LIVE debat van Cordaid en Vice Versa, dat aankomende donderdag 22 november plaats zal vinden in de Koninklijke Stadsschouwburg te Den Haag. Het belooft een interessante namiddag te worden, waarbij we de eerste concrete invulling zullen geven aan Smart Aid, ofwel slimme hulp. Geen moment om bij de pakken neer te zitten of te redetwisten over de bezuinigingen, maar een blik vooruit op de vele mogelijkheden tot vernieuwing en innovatie!

Debatteren en concretiseren

Hoe concretiseren oud-directeur Jack van Ham van ICCO en het Rode Kruis, en promovendus  Sara Kinsbergen aan het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) het idee van een better world campus? Hoe beogen Vera Peerdeman van fondsenwervingsbureau Nassau en schrijfster van het Handboek Friendraising, en Ralf Bodelier, gepromoveerd op het thema mondiaal burgerschap, de Nederlandse burger weer te betrekken bij vraagstukken over internationale samenwerking. En hoe spelen directeur René Grotenhuis van Cordaid en directeur Stefan Verwer van lokaalmondiaal en Coolpolitics in op de veranderende internationale verhoudingen?

Onder leiding van de presentatoren Lau Schulpen van het CIDIN, en Brigitte Mugiraneza, directeur van LYNCKX en oprichter en voorzitter van United Wisdom Africa Foundation, zoeken de sprekers samen met de politieke woordvoerders in drie debatrondes naar antwoorden op deze en andere vragen. In de vierde debatronde zullen PvdA’er Marit Maij, VVD’er Ingrid de Caluwé, D66’er Sjoerd Sjoerdsma en CDA’er Agnes Mulder in debat gaan met elkaar. Wat is de visie van de Kamerleden op Smart Aid en hoe hopen zij deze te vertalen naar de praktijk? Als woordvoerders voor Ontwikkelingssamenwerking zullen zij immers de strijd in de Tweede Kamer aan moeten gaan om Smart Aid voeten in de aarde te geven.

Als kroon op de vier debatrondes reikt Amma Asante, zelfstandig adviseur op de thema’s ontwikkeling en migratie, de Smart Aid Award uit aan het meest innovatieve idee uit het publiek. We sluiten de avond af met een feestelijke borrel waarin er de ruimte is om verder te borduren op de nieuwe en innovatieve opgedane ideeën.

Wilt u ook bij het Smart Aid LIVE debat aanwezig zijn? Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u aan via Céline Hoeks: celine[a]lokaalmondiaal.net

Auteur
Céline Hoeks

Datum:
21 november 2012
Categorieën: