Expertbijeenkomst over het bestrijden van vrouwelijke geslachtsverminking

AWEPA (Associatie van Europese Parlementariërs voor Afrika) International, AWEPA Nederland en Hivos organiseren een bijeenkomst van deskundigen over het stopzetten van vrouwelijke genitale verminking. De bijeenkomst zal voorgezeten worden door Kathleen Ferrier, CDA Kamerlid en hoofd van AWEPA Nederland.

Vrouwelijke geslachtsverminking is internationaal erkend als een schending van mensenrechten. Het weerspiegelt een diepgewortelde ongelijkheid tussen seksen en moet gezien worden als een ernstige vorm van geweld en discriminatie jegens vrouwen. Vrouwelijke geslachtsverminking vindt voornamelijk plaats in Afrikaanse landen. Maar recente data toont aan dat het probleem zich tevens voordoet in het Midden-Oosten. Via diaspora gemeenschappen worden ook Europa en andere Westerse landen geconfronteerd met de directe gevolgen van vrouwelijke geslachtsverminking.

De bijeenkomst brengt parlementsleden, beleidsmakers en diplomaten bijeen die het probleem rondom vrouwelijke geslachtsverminking zullen bediscussiëren. Zij zullen informatie uitwisselen over de stand van zaken in verschillende gebieden en de mogelijkheden bespreken omtrent politiek beleid gericht op het stopzetten van vrouwelijke geslachtsverminking.

Locatie

Oude Zaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag

Datum

19 juni 2012

Tijd

17:30 – 19:45 (gevolgd door een receptie)

Aanmelding

Gemma Andriessen
Tel: 070-3765537.

Als u vragen heeft over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Tatjana van den Ham, programma manager AWEPA.
Tel: 020- 5245652

Auteur
Vice Versa

Datum:
13 juni 2012
Categorieën: