Knapen wil Nederlandse watervoetafdruk in het buitenland verminderen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen aangegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de watervoetafdruk van Nederlandse bedrijven in het buitenland een rol te laten spelen in het overheidsbeleid.

In een motie van kamerleden Wassila Hachchi (D’66) en Kathleen Ferrier (CDA) werd de bewindsman vorige maand gevraagd het terugbrengen van de Nederlandse watervoetafdruk in gebieden met waterschaarste een prioriteit te maken. Hachchi en Ferrier verzochten Knapen deze afdruk in beeld te laten brengen en in gebieden met waterschaarste terug te dringen. Dit kan volgens de Kamerleden bijvoorbeeld door bedrijven die steun ontvangen via exportgaranties of innovatiesubsidies actief aan te spreken op de vermindering van hun watervoetafdruk en hen te verzoeken hun watervoetafdruk te berekenen en op te nemen in hun duurzaamheidsverslag.

Knapen heeft nu toegezegd een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de watervoetafdruk als beleidsinstrument. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en zal voortbouwen op een rapport over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van PBL, CBS en CPB in het kader van de kabinetsbrede duurzaamheidsagenda ‘een Groene Groeistrategie voor Nederland.

Overigens gaf de bewindsman te kennen dat er ook nu al aandacht is voor waterproblematiek bij de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo besteedt ‘een aantal bedrijven, waar relevant, reeds aandacht aan waterproblematiek in hun duurzaamheidsverslag’ en worden ‘Nederlandse bedrijven die subsidie ontvangen ook al deels bevraagd op de impact van hun activiteiten op het gebied van watergebruik. Zo wordt bij Exportkredietverzekeringen (EKV) reeds op waterschaarste gelet in de milieu- en sociale effectenrapportage die bij de EKV van toepassing is bij risicovolle projecten.’ Daaraan wordt nu dus mogelijk een algemeen onderzoek naar de Nederlandse watervoetafdruk toegevoegd.

Auteur
Nick Mastenbroek

Datum:
13 juni 2012