Terugblik op het project ‘Een kosmopolitische blik op internationale samenwerking’

Het afgelopen jaar organiseerden Mira Media en lokaalmondiaal het project  ‘Een kosmopolitische blik op internationale samenwerking’.  Doel van dit project was meer zichtbaarheid te creëren voor de betrokkenheid van migranten en vluchtelingen bij ontwikkelingssamenwerking. In dat kader zijn workshops mediavaardigheden voor NGO’s georganiseerd, zijn webartikelen geschreven  en verscheen op 13 maart een bijlage bij de gratis krant Metro,  met artikelen van migranten en vluchtelingen over aspecten van ontwikkelingssamenwerking.

Op 31 maart eindigt het project. Wij organiseren daarom op 27 maart een feestelijke slotbijeenkomst waarbij we terugkijken op wat gedaan is, maar vooral vooruit kijken naar wat er in de toekomst gedaan kan worden om aandacht te blijven vragen voor het belang van particulier initiatief bij ontwikkelingssamenwerking, en voor de rol en betrokkenheid van migranten en vluchtelingen daarbij.

Op deze dag wordt tevens een nieuw project gepresenteerd dat is geënt op het project over ontwikkelingssamenwerking: het komende jaar zal in acht Europese landen én de VS een bijlage bij de Metro verschijnen waarin migranten, vluchtelingen en andere etnische minderheden hun visie geven op het land waarin ze leven en op de mogelijkheden en belemmeringen om een actieve rol in de samenleving te spelen. Ook in dit project worden weer mediaworkshops georganiseerd, zowel in Nederland, als in Europees verband.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst. Op het programma staan onder meer:

¨  Presentatie van het onderzoek via het Metro-panel naar de kennis en houding van hun lezers over ontwikkelingssamenwerking .

¨  Presentatie van de ervaringen van deelnemers aan het project: wat hebben zij aan het project gehad? Wat heeft het project aan hen gehad? hoe kunnen de ervaringen bij vervolgactiviteiten worden ingezet ?

¨  Discussie: Wat is de rol en het belang van particulier initiatief van migranten bij ontwikkelingssamenwerking in een periode van afnemende beleidsaandacht en dreigende bezuinigingen.

¨  Presentatie vervolgactiviteiten.

De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje (en volop netwerkmogelijkheden).

Datum:
Dinsdag 27 maart, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en eindigt uiterlijk 18.30 uur
Locatie:
Mammoni in Utrecht

U kunt zich gratis aanmelden door een mail te sturen aan g.massaro@miramedia.nl;  onder vermelding van: “aanmelding 27 maart” en uw naam en telefoonnummer.

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
15 maart 2012
Categorieën: