Wie en wat bepaalt de voedselprijs?

De commissie Internationale Samenwerking van LTO Noord organiseert een netwerkbijeenkomst over externe factoren die invloed hebben op de voedselprijs.

Iemand van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) zal komen toelichten welke invloed de speculatie op voedselgrondstoffen op de voedselprijs heeft. Ook komt het onderwerp ‘landgrabbing’ aan de orde: steeds meer buitenlandse investeerders kopen grote arealen landbouwgrond in ontwikkelingslanden. De heer Oane Visser van de Radboud Universiteit van Nijmegen gaat toelichten welke invloed ‘landgrabbing’ heeft op de voedselprijs en de voedselzekerheid.

Datum: 17 februari
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: het Centrum voor biologische landbouw in Lelystad

Belangstelling?
Het definitieve programma wordt u in februari toegestuurd. U kunt zich nu alvast aanmelden bij Bianca Carelsz: bcarelsz@ltonoord.nl

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
16 januari 2012
Categorieën: