VNG krijgt 22,5 mln voor opvolger LOGO South programma

Maandag 2 januari viel de beschikking in de bus: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt voor de aankomende vijf jaar 22,5 miljoen van het ministerie voor Buitenlandse Zaken voor het nieuwe programma Local Government Capacity Programme. Deze opvolger van het LOGO South Programme is meer dan het voorgaande programma gebonden aan de wensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het nieuwe project mag alleen uitgevoerd worden in de partnerlanden van Nederland en moet zich bezighouden met de vier prioritaire thema’s van het ontwikkelingsbeleid van staatssecretaris Knapen.

In december 2010 ontstond er grote ophef over het afkappen van de financiering van VNG’s LOGO South programma nadat een amendement werd aangenomen van Ewout Irrgang (SP) en Klaas Dijkhoff (VVD), die de 5,5 miljoen euro voor dit programma liever stopten in het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Hierdoor was ineens het hele LOGO South budget voor 2011 verdwenen, een onverwachte klap voor de VNG. Een paar maanden later, in april 2011, vond het Eerste Kamerdebat over ontwikkelingssamenwerking plaats. GroenLinks Kamerlid Tof Thissen zorgde er toen middels een motie voor dat VNG alsnog 1,96 miljoen euro kreeg toegewezen om haar juridische verplichtingen binnen het LOGO South programma na te komen.

Local Government Capacity Programme

De subsidieaanvraag voor LOGO South was allang ingediend voordat staatssecretaris Knapen aan kwam zetten met zijn vier prioritaire thema’s (water, voedselzekerheid, SRGR en veiligheid en rechtsorde). Het Local Government Capacity Programme is een nieuw programma dat veel weg heeft van het oude LOGO South Programma, maar bij de subsidieaanvraag al wel kon participeren op het nieuwe beleid van het ministerie. Bij wijze van uitzondering op de openbare aanbesteding ontwierp het ministerie een subsidiekader voor de versterking van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden, precies het gebied waar VNG in is gespecialiseerd. Projectmanager bij VNG Hans Buis: ‘Het kader voor deze subsidieverlening brengt wel wat beperkingen met zich mee en is veel preciezer dan het voorgaande kader. Zo mogen we het Local Government Capacity Programme alleen inzetten in partnerlanden van Nederland. Tevens moeten we ons richten op de vier thema’s van het huidige ontwikkelingsbeleid en gebruik maken van Nederlandse expertise.’

Desondanks is Buis tevreden met de goedkeuring. ‘We hebben nu 22,5 miljoen euro gekregen voor dit programma. Dat is wel wat minder dan het LOGO South Programma, maar zo kunnen we wel deels de infrastructuur die we toen hebben opgebouwd, blijven gebruiken en intact houden. Daarnaast hebben we voor vijf jaar financiering gekregen, waardoor we echt resultaat kunnen boeken’, aldus Buis.

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
05 januari 2012
Categorieën:
Tags: