SNV vanaf 2016 onafhankelijk van overheidssubsidie


Ontwikkelingsorganisatie SNV krijgt aanzienlijk minder overheidssubsidie. Vrijdag werd bekend dat de organisatie tot 2015 op 124 miljoen euro minder aan overheidssteun moet rekenen. Het is geen verrassende bezuiniging  volgens SNV. De organisatie zal vanaf 2016 geheel zelf voor financiering moeten zorgen.’ Het is
eigenlijk wel een gezonde ontwikkeling’, vindt Directeur Allert van den Ham.

Staatssecretaris Ben Knapen van ontwikkelingssamenwerking snijdt 124 miljoen uit de totale SNV-subsidie. De organisatie krijgt tot 2015 670 miljoen euro aan overheidssteun in plaats van de ingeplande 795 miljoen. Dit schreef Knapen afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De overheidsfinanciering wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd. In 2012 kan de organisatie nog op 70 miljoen rekenen, maar over drie jaar is dit bedrag teruggebracht naar 55 miljoen. De subsidieverlaging is onderdeel van de algehele bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zoals eerder in het Regeerakkoord werd vastgelegd.

Geen verrassing
De bezuiniging komt niet als een verrassing voor SNV. De organisatie had de bezuiniging aan zien komen en had regelmatig overleg gehad met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien past subsidieverlaging bij het streven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de organisatie vanaf 2016 onafhankelijk te maken van overheidssubsidie. Directeur Allert van den Ham laat weten daar alle vertrouwen in te hebben: ‘Bij de medewerkers is een enorme motivatie om te laten zien wat we waard zijn’.

SNV ziet deze onafhankelijkheid als een nieuw tijdperk met meer vrijheid. Het is de bedoeling dat de organisatie na 2015 programmasubsidies van ambassades en themadirecties gaat binnenhalen. Volgens Van den Ham is daarvoor een cultuuromslag nodig. ‘We gaan veel bedrijfsmatiger denken en werken. Onze toekomstige financiering is echt afhankelijk van onze prestaties. Maar dat vind ik eigenlijk een gezonde ontwikkeling,’ aldus Van den Ham. Knapen heeft afgesproken met de organisatie dat er een transitieplan komt. Dit moet SNV ondersteunen bij het aantrekken van fondsen en het hanteren van een kosten-effectieve werkwijze.  Uiteindelijk hoopt de ontwikkelingsorganisatie met gespreide financiële steun een onafhankelijker beleid uit te voeren.

Nieuwe koers
SNV schuwt het uiteindelijke stopzetten van overheidsfinanciering dus niet. Volgens de organisatie trekt SNV dankzij haar jarenlange ervaring veel internationale donoren aan. Bovendien past de inhoudelijke koers bij het streven van het kabinet om het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking  te betrekken. ‘Hierdoor is de SNV goed gepositioneerd’, zegt SNV-hoofd communicatie Else Scholte. Ondanks het chaotische afgelopen jaar, gaat de organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘Vorig jaar heeft ons imago een stevige deuk gehad. Maar er is veel veranderd. We hebben een nieuwe Raad van Bestuur en kiezen voor een soberdere koers’, aldus Elsa Scholte.

Controle
In zijn brief schrijft Knapen dat de vertrekpremie van 134.600 die voormalig directeur Dirk Elsen bij zijn afscheid  meekreeg, is ingerekend in de bezuiniging. ‘We hebben het te accepteren’, aldus Scholte. Knapens constatering van twee onregelmatigheden over aanbestedingen die niet aan het ministerie zijn gemeld, zijn volgens de SNV correct. ‘Beide punten kloppen en we waren ervan op de hoogte’, meldt Scholte. Het gaat om opdrachten die de SNV op basis van Europese wetgeving bij het Ministerie had moeten melden, gezien het bijbehorende budget. Volgens SNV heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ingezien dat het hier niet om nalatigheid of eigen gewin ging.

Tot slot heeft de ontwikkelingsorganisatie naar aanleiding van de kritiek die de organisatie afgelopen jaar kreeg, verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo heeft de organisatie de procedures voor onkostenvergoeding en aanbestedingen aangescherpt. Ook heeft het een klokkenluidersregeling en een gedragscode opgesteld. Dit laatste moet zorgen dat SNV-medewerkers zorgvuldig omgaan met de organisatiemiddelen en macht. De organisatie hoopt hiermee interne fraude en onrechtmatigheden in de toekomst direct aan de kaak te stellen.

Auteur
Eva Huson

Datum:
14 november 2011