Politiek wint terrein binnen ontwikkelingssamenwerking

Arnhem, 12-9-2011 – Peter van Lieshout, hoofdauteur van het WRR-rapport ‘Minder Pretentie, meer ambitie’, is de machtigste persoon in de ontwikkelingssector. Dat concludeert schrijfbureau Wereld in Woorden in hun onderzoek naar de machtigste mensen binnen de ontwikkelingssector in opdracht van IS Magazine en Vice Versa, twee tijdschriften over internationale samenwerking.

Aangezien het nieuwe kabinetsbeleid behoorlijk beïnvloed is door het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ van januari 2010 kenden de meeste deelnemers aan het onderzoek hoofdsamensteller Peter van Lieshout de meeste punten toe. Van Lieshout, die voor dat hij het befaamde rapport schreef nauwelijks kennis had van ontwikkelingssamenwerking, blijft bescheiden en meent dat ‘niet hij, maar het rapport op 1 hoort te staan.’

Meer politici

Opvallende conclusie uit het onderzoek is dat politici en ambtenaren terrein hebben gewonnen op academici en directeuren van non-profitorganisaties. Maxime Verhagen, hoofd Economische Zaken op nummer 4, en Geert Wilders op nummer 9 hebben een flinke stempel op het beleid kunnen drukken. En vanwege het gebrek aan tijd van  staatssecretaris Knapen, met twee zware portefeuilles onder zich (Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking), zorgen de ambtenaren voor de nodige continuïteit.  De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) Joke Brandt, die de beleidsbrieven en interne organisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op haar naam heeft staan, eindigt dan ook op een zesde plaats.

Vertegenwoordigers uit de OS-sector zelf vallen het hardste terug: Rene Grotenhuis (Cordaid) is de enige ngo-directeur die terug is te zien in de top 10 met een eervolle tweede plaats.

Toekomst van kennis

Afrikawetenschapper Ton Dietz (plaats 3), winnaar onder de academici, ziet de toekomst van kennis in de OS niet rooskleurig in en daarmee ook zijn eigen invloed op de sector. Zijn speerpunt is het overbruggen van de kloof tussen kennis en beleid, maar de aandacht voor kennis binnen het ministerie neemt volgens hem af.

Verder opvallende namen zijn Bernard Wientjes (nummer 7), voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW, Kathleen Ferrier (nummer 5) en oud-minister Bert Koenders (plaats 8), die achter de schermen bij de PvdA nog steeds een beetje meespeelt. Tenslotte wordt Anna Chojnacka (1% CLUB) door de meesten gezien als de invloedrijkste jongere.

In totaal zijn 70 mensen uit de sector gevraagd een top tien lijstje in te leveren van de invloedrijkste personen binnen de politiek, ambtenarij, wetenschap en maatschappelijke organisaties. 49 gaven aan die oproer gehoor en op basis van deze lijstjes werd een totaalscore berekend. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 1998, 2004 en 2008.

 

 

Auteur
Vice Versa

Datum:
13 september 2011
Categorieën: