Wereldomroep: Bezuinigingen in Nederland hebben wereldwijd gevolgen

De Nederlandse regering wil 18 miljard euro bezuinigen. Dat betekent dat er diep wordt gesneden. Deze bezuinigingen hebben niet alleen gevolgen voor Nederland. Tot ver over de landsgrenzen zijn de gevolgen te voelen; vooral in ontwikkelingslanden. Al kunnen sommige projecten verrassend goed op eigen kracht door.

‘Pijnlijk’, noemt directeur Farah Karimi de gevolgen van de bezuinigingen bij OxfamNovib. De ontwikkelingsorganisatie levert een kwart van haar budget in. Anders dan hier en daar een beetje te schrappen, koos de hulporganisatie voor de harde aanpak. OxfamNovib staakt de activiteiten in Latijns-Amerika en Centraal-Azië.

Scherpere focus
‘Wij zijn in een aantal landen bezig met afbouw’, zegt Karimi. ‘Daardoor verlies je je aanwezigheid daar. Tegelijkertijd heeft een betere focus ook voordelen. Je kunt investeren in specialisatie. En dat kan uiteindelijk een voordeel van het nadeel zijn. We worden gedwongen veel scherper te kijken naar onze sterke kanten, naar vraagstukken van armoede en onrecht. Dat heeft positieve kanten.’

De drie grote ontwikkelingsorganisaties in Nederland: OxfamNovib, ICCO en Cordaid zijn eensgezind in hun oordeel over de gevolgen van de bezuinigingen. Ze kozen ervoor sommige landen te verlaten en meer te focussen op specialisaties: landbouwontwikkeling, maatschappelijk ondernemen of sociale participatie. Aan de ene kant doet het pijn om hele regio’s of landen af te stoten. Aan de andere kant was die beleidsherziening al enkele jaren aan de gang. Er moest alleen wat meer vaart achter worden gezet.

Lees het hele artikel op rnw.nl

Auteur
Vice Versa

Datum:
22 juni 2011
Categorieën: