SID Lezing: ‘We are the world?’ Global citizenship and its limits

Op maandag 20 juni 2011 geeft Kate Nash, professor sociologie en co-directeur van het Centrum voor de Studie van Mondiale Media en Democratie aan Goldsmiths, Universiteit van Londen, de negende en laatste lezing van de SID-lezingencyclus 2010-2011. Nash zal aan de hand van het thema mensenrechten laten zien dat ‘wereldburgerschap’ nog lang niet binnen handbereik is. Terwijl individuen dragers zijn van mensenrechten, zijn het juist staten die verplicht zijn deze rechten te garanderen, met als gevolg dat mensenrechten vaak in nationalistische termen worden uitgelegd. Daarnaast wordt van alle staten verwacht dat ze dezelfde rechten garanderen, terwijl ze onderling fundamenteel verschillen als het gaat om economische, sociale en politieke bronnen. Dit bemoeilijkt de vorming van wereldburgerschap, waarvoor fundamentele veranderingen in internationale en nationale politieke structuren noodzakelijk zijn.

René Cuperus, senior wetenschappelijk medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, zal de discussie leiden. Cuperus is schrijver van het boek ‘De Wereldburger bestaat niet’. Hij schrijft voor onder andere de Volkskrant, Vrij Nederland en het digitale tijdschrift Social Europe www.social-europe.eu.

Voorafgaand aan de lezing zal René Grotenhuis, voorzitter SID Nederland, het eerste exemplaar van “Common Goods in a Divided World’ aanbieden aan Jan Pronk, hoogleraar aan het ISS en voorzitter van SID International. Dit boek is een compilatie van de gelijknamige SID-lezingenserie 2009-2010.

Tijd en plaats: 18.00 – 20.00 uur | 20 juni 2011 | Auditorium | VU |
Boelelaan 1105, Amsterdam.

De voertaal is Engels.

Voor aanmelding en meer informatie, klik hier

Auteur
Vice Versa

Datum:
24 mei 2011
Categorieën: