Pronk draagt ervaringen over op jonge generatie

Oud-minister Jan Pronk geeft van september 2011 tot augustus 2012 een serie masterclasses over ontwikkelingssamenwerking. Hij wil zijn ervaringen overdragen aan studenten en jonge professionals. De masterclass wordt georganiseerd door Coolpolitics.

Waar de meeste masterclasses eenmalig zijn of enkele avonden, onderscheidt dit programma zich doordat het een heel jaar beslaat. Het grootste deel van de inhoud  bestaat uit lezingen en trainingen gegeven door Jan Pronk. Onderwerpen die aan bod komen zijn ontwikkelingssamenwerking in historisch perspectief, de essentie van ontwikkelingssamenwerking, actuele thema’s en de uitdagingen voor de toekomst. Na deze lezingen en trainingen worden de collegebanken verruild voor praktijkervaring: inhoudelijk uitgerust en getraind gaan de deelnemers voor drie weken op reis naar een ontwikkelingsland. 

Innovator van de toekomst

Met Jan Pronk als voorvechter van de multidisciplinaire aanpak in ontwikkelingssamenwerking, heeft de Masterclass een multidisciplinaire inhoud en – doelgroep. De deelnemers hoeven niet noodzakelijk een achtergrond te hebben in ontwikkelingssamenwerking, maar passie en enthousiasme voor de sector is wel vereist.

Het lesprogramma stimuleert de studenten en jonge professionals actief mee te denken over de vormgeving van het ontwikkelingsbeleid. Dit kenmerk uit zich in een ruime mogelijkheid voor discussie en persoonlijke invulling. De deelnemers werken gedurende het jaar aan een eigen onderzoek en krijgen de mogelijkheid om journalistieke producties te maken en te publiceren.. De synergie tussen de lessen van Jan Pronk, de discussies over de inhoud, de reis en de journalistieke producties bieden een mooie aanvulling op de CV van de studenten en jonge professionals.

De vijftien deelnemers worden geselecteerd op hun motivatiebrief en een krijgen een voorgesprek. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de masterclass en de mogelijkheid om deel te nemen op de website van Coolpolitics.

Auteur
Karlijn Muiderman

Datum:
31 mei 2011
Categorieën: