Film: Mayhan Meets Freedom: Afghan Star

Na de val van de Taliban heerste in Afghanistan grote vreugde. De vrijheid van mensen werd niet langer ingeperkt, er mocht weer muziek worden gemaakt en geluisterd,. In de documentaire Afghan Star wordt op indringende wijze uitgebeeld hoe Afghanistan omging met die vrijheid bij Afghan Star, de eerste echte Afghaanse Idols. In de film over deze show worden alle diepte- en hoogtepunten getoond. Na afloop van de film een nagesprek met o.a. Qader Shafiq, beleidsmedewerker COS Gelderland en prominent Afghaan. Geeft deze film een goed beeld van het moderne Afghanistan? Hoe vrij zijn de Afghanen eigenlijk?

Dinsdag 10 mei / aanvang 19 00 uur / entree 5 euro (studenten 3 euro) / reserveren via 0900 – 5 89 46 36 (kassa LUX)

Een programma van LUX in samenwerking met COS Gelderland

 Auteur
Vice Versa

Datum:
29 april 2011
Categorieën: