Knapen zegt LOGO South programma €1,96 miljoen toe

VNG International krijgt als gevolg van de motie-Thissen alsnog €1,96 miljoen toegezegd van staatssecretaris Ben Knapen voor het LOGO South programma. Dat staat in een Kamerbrief over LOGO South 2011 aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld voor het afbetalen van eerder aangegane juridische verplichtingen en om kapitaalvernietiging tegen te gaan.

In de brief stelt de staatssecretaris dat ‘het lokaal bestuur in ontwikkelingslanden een belangrijke rol speelt in armoedebestrijding, duurzame economische ontwikkeling en zelfredzaamheid alsmede in vredesopbouw.’ Projectmanager Hans Buis van VNG International is tevreden met de Kamerbrief. ‘We zijn blij dat de staatssecretaris de waarde van het lokale bestuur in ontwikkelingslanden erkent, net als de waarde van het inzetten van Nederlandse expertise op dit gebied’, aldus Buis.

Juridische verplichtingen

Omdat VNG International er eind 2010 nog vanuit ging dat het LOGO South programma ook in 2011 nog subsidie zou krijgen, is VNG International verplichtingen aangegaan die door het ministerie juridisch afdwingbaar zijn. ‘Aan deze verplichtingen kan het ministerie zich dus niet onttrekken. De kosten hiervan bedragen €1,76 miljoen. Deze verplichtingen zijn geverifieerd en juist bevonden op grond van een onafhankelijk onderzoek’, zo is in de Kamerbrief te lezen. Knapen heeft om deze reden toegezegd €1,76 miljoen in de eerste suppletoire begroting in de voorjaarsnota op te nemen.

Supplementair bedrag

Hier komt nog een bedrag van €200.000 bovenop. In totaal zegt de staatssecretaris dus €1,96 miljoen toe. Knapen acht het belang hoog van de inzet van de aanwezige Nederlandse expertise bij de lokale overheid, en de capaciteitsversterking van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden. Het amendement Dijkhoff-Irrgang maakte in december 2010 een eind aan de subsidie voor LOGO South, waardoor VNG International in de problemen raakte. De motie-Thissen, die tijdens het Eerste Kamerdebat werd ingediend op 5 april jl., gaf VNG International weer hoop. In deze motie, die met algemene stemmen werd aangenomen, werd gepleit voor het betrekken van het lokale bestuursniveau en de expertise van de Nederlandse gemeenten bij ontwikkelingssamenwerking.

Aan de hand van deze motie heeft Knapen besloten een supplementair bedrag van 0,2 miljoen euro toe te kennen om kapitaalvernietiging tegen te gaan. Hans Buis is blij met de toezegging, maar benadrukt dat er hoe dan ook in 2011 al schade is te constateren. ‘Alle investeringen van vorige jaren zijn stopgezet. Het is niet altijd duidelijk wat voor gevolgen dat heeft, maar het is natuurlijk niet goed dat de contacten niet kunnen worden onderhouden. We zullen het in 2012 allemaal opnieuw moeten opbouwen. Dat is wel te doen, maar het is jammer dat de Kamer eind 2010 niet tot een ander besluit is gekomen’, concludeert Buis.

Besteding van het geld

Waar het supplementaire geld aan uitgegeven moet worden, is bij VNG International nog niet duidelijk. Buis: ‘Het is nog te vroeg om over de besteding te beslissen. We moeten wachten of Knapen bepaalde ideeën heeft bij de besteding van het geld. Zelf hebben we een berekening gemaakt wat het bijvoorbeeld zou kosten als iedere gemeente nog eenmaal op reis zou gaan, en wanneer we contracten door kunnen laten lopen. Dan komen we uit op minimaal twee keer zoveel geld. We willen dus eigenlijk nog ietsje meer dan €0.2 miljoen vragen.’

Knapen laat in de Kamerbrief weten dat ‘gezien zijn overwegingen en het nieuwe beleid zal worden gezocht naar een programmatische vorm die beter past bij de nieuwe beleidsprioriteiten die met de Tweede Kamer zijn besproken naar aanleiding van de basisbrief.’ In de Kamerbrief staat dat hij hier bij de begrotingsbehandeling 2012 van Buitenlandse Zaken graag op terug komt.

 

Foto (Greg Marinovich): waterproject LOGO South in Zuid-Afrika

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
29 april 2011
Categorieën:
Tags: