SID-Lezing: “Global Values in a Changing World. Synergy of State and Society in a Globalized World”

Op maandag 18 april 2011 geeft Shi Yinhong, hoogleraar Internationale Betrekkingen en directeur van het Centrum voor Amerikaanse Studies aan de Renmin Universiteit van China, de zevende lezing van de SID-lezingencyclus
2010-2011. Met het steeds groter wordende internationale belang van China is onderzoek naar de talrijke en soms tegenstrijdige factoren die China’s oriëntatie in de wereld bepalen hard nodig. China kan nooit goed worden
begrepen zonder aandacht te besteden aan haar unieke situatie die doordrongen is van dilemma’s. Dit is vooral terug te zien op het gebied van veiligheid; of het nu gaat over non-proliferatie, antiterrorisme, of humanitaire kwesties als genocide of etnische zuivering, de verschillen tussen internationale richtlijnen en China’s positie zijn duidelijk. In zijn lezing zal Shi Yinhong dit toelichten aan de hand van China’s beleid ten opzichte van het nucleaire programma van Noord-Korea.

Tom Zwart, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht en directeur van de Onderzoekschool Rechten van de Mens, zal de discussie leiden.

Meer informatie op www.sid-nl.org of 070 – 338 32 93

Aanmelden: sid-nl@socires.nl 

18 april | 18.00 – 19.30uur| Auditorium| VU| Boelelaan
1105, Amsterdam.

Auteur
Krista Russchen

Datum:
10 maart 2011
Categorieën: