Ontwikkelingssamenwerking: de rol van bedrijven en vakbonden

Tijdens het documentaire-evenement Movies that Matter Festival werd op 27 maart jl. de reportage ‘The Worker Can Wait’ vertoond, een film gemaakt door Lokaalmondiaal. Hierin gaat de 19-jarige Margo Kosters uit Hengelo naar Cambodja op bezoek bij kledingfabrieken en spreekt met werknemers in de kledingindustrie. De documentaire geeft een indrukwekkend kijkje in het leven en werk van werknemers in de kledingsector.

Door: Eugene Litamahuputty

De problematiek in de kledingsector symboliseert de worsteling van het bedrijfsleven, consumenten en vakbonden. Na afloop vond er een publieksdebat plaats. Zo’n 200 mensen waren hierbij aanwezig in de Grote Zaal van het Theater aan het Spui in Den Haag.

Deelnemers aan het debat zijn Jaap Smit (voorzitter CNV), Christiaan Rebergen (Ambassadeur voor Millenniumdoelen en Publiek-Private Partnerschappen) en Bernedine Bos (Hoofd programma’s en projecten bij MVO Nederland). Het debat werd geleid door Rindert de Groot (Coolpolitics). Centraal staat de rol die het bedrijfsleven en vakbonden kunnen spelen binnen ontwikkelingssamenwerking.

“Wat is eigenlijk ontwikkelingssamenwerking?” vraagt Bernedine Bos van MVO Nederland zich af. “Alleen maar geld geven is niet de methode. Bedrijven moeten doen waar zij goed in zijn en dat is ondernemen, waar het kan: maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Jaap Smit (CNV) wijst op de gedeelde verantwoordelijkheid: “Het is goed dat bedrijven betrokken zijn bij de problematiek in ontwikkelingslanden. Maar ze kunnen niet zonder de consument. De markt kent geen genade: als je als consument niet vraagt om verantwoorde producten, dan zullen producenten die ook niet leveren.”

“We moeten niet vergeten dat duurzame handel nog maar 5 tot 7% van de markt beslaat,” zegt Christiaan Rebergen, Ambassadeur voor Millenniumdoelen en Publiek-Private Partnerschappen. “Dit is niet genoeg en daarom zetten wij ons als overheid in om grote bedrijven maar ook het MKB te stimuleren om duurzamer te produceren.”

“Hoe kunt u dat rijmen met het beleid om op ontwikkelingssamenwerking te bezuinigen?” vraagt iemand uit het publiek. Rebergen: “Nederland houdt zich nog altijd aan 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking, wij vinden dat economische groei en ontwikkeling belangrijk is om landen op te bouwen. Bovendien is Fatsoenlijk Werk een belangrijk onderdeel van Millenniumdoel 1, waardoor ook aandacht is voor de arbeidsomstandigheden van werknemers in ontwikkelingslanden. Nederland zet zich in op thema’s waar we goed in zijn en dus een meerwaarde hebben. Dat betekent dat we duidelijke keuzes maken en ook in minder landen actief zullen zijn.”

Uit het publiek komt de suggestie om een logo te ontwikkelen, waarmee bijvoorbeeld kledingmerken kunnen aangeven dat hun producten onder fatsoenlijk werkomstandigheden zijn gemaakt. “De meeste ketens zijn knap ingewikkeld. Denk aan bijvoorbeeld electronica-ketens. Hoe garandeer je dat daar alles mensenrechtenschendingenvrij geproduceerd wordt? Dat is een stuk gemakkelijker bij eenvoudige ketens zoals koffie,” legt Bernedine Bos uit. Jaap Smit vindt dat daar een rol voor lokale bonden is weggelegd: “Wij steunen vakbonden die ter plekke de situatie kennen. Zij zouden veel meer betrokken kunnen worden bij de controle van de keten, juist omdat zij de contacten met lokale fabrieken en plantages hebben.”

Aan het eind van het debat doet Bernedine Bos een beroep op de vakbonden: “Het zou mooi zijn als vakbonden hun rol in ondernemingsraden oppakken. Dat zij van binnenuit MVO op de agenda zetten.”

De reportage en het debat werden georganiseerd door CNV Internationaal, als onderdeel van de campagne ‘Eerlijke Kleding? Draag het uit!’ Meer informatie is te vinden op: www.cnvinternationaal.nl

Foto’s: Maarten Schuth

‘The Worker Can’t Wait’ is een productie van Lokaalmondiaal in opdracht van CNV International.