Wassila Hachchi (D66): ‘Landenkeuze klinkt aardig willekeurig’

Vice Versa vroeg D66 Kamerlid Wassila Hachchi om een reactie op de focusbrief van Ben Knapen en stuitte op kritische geluiden. Hachchi heeft zo haar vraagtekens bij de brief. ‘Het rijtje landen dat we steunen vanwege de Millenniumdoelen lijkt me aardig willekeurig, waar is de aansluitende visie?’


Wat vindt u van de focusbrief?

‘Na het lezen van de brief kwamen er direct vraagtekens bij mij op. D66 wil in de ontwikkelingssamenwerking altijd kijken hoe het beter kan. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat er focusgebieden moeten komen. De focus op Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) vind ik een goede keus, Nederland speelt hier echt een voortrekkersrol. Er moet echter ook een visie zijn binnen de ontwikkelingssamenwerking die sluitend is. Op dit moment vind ik dat deze ontbreekt. Wanneer je het bedrijfsleven sterk wil betrekken, is lokaal beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld zeer belangrijk. Nu gaat er bezuinigd worden op onderwijs, wat dus niet aansluit op de visie van Knapen. Ik proef dat er voorrang wordt gegeven aan het bezuinigen, en daarna pas aan het ontwikkelen van de visie.’

Hoe beoordeelt u de landenkeuze?
‘Wat me gelijk opviel was dat Egypte niet meer op de landenlijst staat. Waarom gaan we daar juist nu weg? Wanneer er een dictator aan de macht is, zijn we wel aanwezig, maar wanneer er zich een democratie gaat vormen, gaan we er vandoor. Dat is niet te rijmen. Ook het rijtje landen dat we steunen vanwege de Millenniumdoelen lijkt me aardig willekeurig, waar is de aansluitende visie? Ik noem bijvoorbeeld Congo, een land waar nog genoeg te doen is voor Nederland en nog goede projecten lopen. Ook Pakistan vind ik opvallend, gezien de regio waarin het land ligt. Ik snap wel dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar waarom juist deze? Daar heb ik nog wel vragen over.’

Wat is de volgende stap van D66 met de hoorzitting in het vooruitzicht?
‘D66 probeert een koerswijziging te bereiken in het beleid. Daarom hebben we het initiatief genomen om na de hoorzitting het debat op te knippen in een debat over het WRR-rapport en een debat over de landenkeuze. Voor de hoorzitting weten we al wel een aantal mensen waarvan we vinden dat die zeker gehoord moeten worden, maar die keuze moeten we nog indienen. Het zal van de commissie van Buitenlandse Zaken afhangen welke personen of organisaties uiteindelijk gehoord worden.’

Lees ook:

Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes”

Diederik van Dijk (SGP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Kathleen Ferrier (CDA)

Sjoera Dikkers (PvdA)

Arjan El Fassed (GL)

PVV

Niko Koffeman (PvdD)

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
30 maart 2011
Categorieën:
Tags: