DPRN trekt de stekker eruit

Na acht jaar houdt het Development Policy Review Network (DPRN) ermee op. Afgelopen vrijdagmiddag was de laatste bijeenkomst van dit netwerk, genaamd Linking to learn & learn from linking. Op een interactieve wijze werd afscheid genomen van de organisatie. Volgens DPRN zijn de belangrijkste doelstellingen bereikt, hoewel hier tijdens de paneldiscussie nog wel over getwist werd.

DPRN werd in 2003 opgezet om bruggen te bouwen tussen verschillende gemeenschappen in de internationale ontwikkelingssector. Beleidsmakers, academici, ontwikkelingswerkers en het bedrijfsleven werden via debatten, seminars en allerlei andere manieren aan elkaar gekoppeld. Voordat DPRN werd opgericht heerste er chaos tussen de knowledge platforms zoals NCDO en KIT, de academici, beleidsmakers en vele andere partijen die met de ontwikkelingssector te maken hadden. Om met de woorden van wetenschapper Ton Dietz te spreken; ‘het leek wel de Toren van Babylon’. DPRN beweert inmiddels een coherente structuur voor mondiale kwesties opgebouwd te hebben. Zo is er via het netwerk een voedingsbodem aangelegd voor langdurige zakenrelaties en partnerschappen. De website Global Connections en de zoekmachine Search4Dev zijn voorbeelden van DPRN initiatieven die het netwerk versterkt hebben. Tijdens de laatste bijeenkomst werd gereflecteerd op de DPRN-werkzaamheden van de afgelopen acht jaar.

Linking to learn & learn from linking

Na het welkomstwoord van Jan Donner, een klein hoorcollege van Ton Dietz en een rede van Mirjam Ros stond het ‘wereldcafé’ op het programma. Aan de verschillende tafels werd gediscussieerd over allerlei onderwerpen waar DPRN zich mee bezig heeft gehouden. Aan het einde van de middag volgde een paneldiscussie en werden conclusies getrokken uit het wereldcafé. Constant werd de nadruk gelegd op het trekken van lessen uit de jarenlange samenwerking. DPRN coördinator Mirjam Ros: ‘Lesson number one: you never learn alone. Door te netwerken komen de verschillende partijen dichter bij elkaar te staan en wordt het gat tussen de wetenschap en de politiek alsmaar kleiner.’ Tijdens de paneldiscussie werd dit echter in twijfel getrokken. Manuela Monteiro (Hivos) constateerde dat beleidsmakers onvoldoende geïnformeerd lijken te zijn door wetenschappers en mensen uit het veld. Dietz beaamde dit vanuit zijn sector: ‘We hebben gefaald onze kennis te converteren naar politiek beleid en naar zakelijk beleid.’

De erfenis van DPRN

Het slotwoord van de bijeenkomst werd gehouden door voorzitter Jan Donner, die met zijn morbide grapjes het einde van DPRN inleidde. Volgens Donner pleegt DPRN euthanasie, maar laat de organisatie een belangrijke erfenis na. Hoewel het formele netwerk verdwijnt, hoeft dit niet te betekenen dat het netwerk opgehouden is te bestaan. ‘Today is a happy end, we’ve accomplished what we wished for. Let’s call it a day.’, aldus Donner. Wel uitte hij zijn zorgen over hoe de erfenis van DPRN onder het nieuwe kabinet voort zal leven: ‘Het nieuwe kabinet kent onze relaties niet en heeft bovendien niet genoeg tijd gehad om zich te verdiepen in het netwerk wat DPRN heeft opgebouwd.’ René Grotenhuis van Cordaid wees echter op de productieve middag en constateerde: ‘The future is not that gloomy’.

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
22 februari 2011
Categorieën:
Tags: