Hoorzitting OS-beleid Tweede Kamer

Er komt een hoorzitting in de Tweede Kamer over het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Initiatiefnemer Kees van der Staaij (SGP) ziet de grootschalige wijzigingen in het OS-beleid als voldoende aanleiding om een hoorzitting aan te vragen.

Het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ stelt fundamentele beleidswijzingen voor, waarvan er een aantal ook door het kabinet worden overgenomen. Volgens Van der Staaij missen hier echter de inzichten uit ‘het veld’. Voordat deze rigoureuze veranderingen hun intrede doen, ziet de SGP graag dat de Kamer ook vanuit deze hoek geïnformeerd wordt. ‘Het is waardevol wanneer je wetenschappers en mensen uit de praktijk aan het woord laat voordat er de belangrijke beslissingen genomen worden’, aldus Van der Staaij. ‘Gaan we wel de goede kant op?’ is een van de vragen die hij zichzelf stelt. Bezuinigingen op onderwijs in ontwikkelingslanden is volgens Van der Staaij een voorbeeld van zo’n gevaarlijke beleidswijziging. Aan de hand van de hoorzitting hoopt de SGP-fractievoorzitter nieuw licht op de zaak te werpen.

Notitie landenkeuze afwachten

Van der Staaij wil dus graag experts horen over het ontwikkelingsbeleid zodat de Kamer zich vanuit een ander perspectief kan laten informeren. Eerst wordt echter de notitie van Knapen met onder andere de landenkeuze afgewacht, die de komende weken verwacht wordt. Dit werd besloten in de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Het wachten op deze notitie (ook al wel Basisbrief 2 genoemd) is nodig om op gerichte wijze deskundigen uit te nodigen. Daarnaast is het van belang een volledig beeld te hebben van het Kabinetsstandpunt.

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
21 februari 2011