Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken vandaag van start

Vanmiddag om half zes is het Begrotingsdebat van Buitenlandse Zaken begonnen. Drie dagen lang zal in de plenaire zaal gedebatteerd worden over de begroting voor Buitenlandse Zaken door de woordvoerders Buitenlandse Zaken en de bewindvoerders minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen. Onderdeel van het debat is de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking.

Vanavond zullen de woordvoerders van de verschillende fracties hun meningen kenbaar maken over het voorgestelde beleid. Morgen, tijdens de tweede termijn, geven de bewindvoerders antwoord op de vragen die zijn gesteld. In de derde termijn zullen de fracties hun moties en amendementen kenbaar maken.  Over deze moties en amendementen wordt vervolgens donderdag gestemd.

Bekijk hier de live stream.

Over ontwikkelingssamenwerking is tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december al uitgebreid gedebatteerd. Kamerleden kunnen in het Begrotingsdebat nog één maal hun punt maken, eventueel nog zaken toevoegen die op 6 december niet aan de orde zijn geweest en een reactie geven op de meest recente brief van staatssecretaris Ben Knapen. Ontwikkelingssamenwerking zal echter beperkte ruimte krijgen: ook andere belangwekkende zaken zullen de aandacht van de Kamerleden en bewindsvoerders opslokken. Europa, het mensenrechtenbeleid dat door Rosenthal ontmanteld wordt, de missie in Afghanistan en het postennetwerk (het aantal en de omvang van ambassades) zullen belangrijke punten van debat worden.

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december zijn de moties en amendementen voor Ontwikkelingssamenwerking al bekend gemaakt door de fracties. Een belangrijk amendement dat later nog is ingediend, komt van Ferrier (CDA) en Dijkhoff (VVD). Zij willen de bezuinigingen op HIV/Aids met 20 miljoen euro verzachten. Om dit te financieren, stellen zij stellen voor om 10 miljoen euro te korten op het budget voor begrotingssteun en 10 miljoen euro op het IDA fonds van de Wereldbank. Dijkhoff heeft daarnaast nog een amendement ingediend over HIV/Aids: samen met Irrgang (SP) wil hij 5,5 miljoen Euro toekennen aan UNAIDS en GFATM. Geld hiervoor moet vrijkomen uit het LOGO South to South fonds van de internationale tak van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG). Een derde amendement over HIV/Aids komt van Voordewind (ChristenUnie). Het kan dus bijna niet anders of Knapen zal de bezuinigingen op aidsbestrijding moeten verminderen.

Kijk hier voor een volledig overzicht van de ingediende moties en amendementen.

Vice Versa zal de komende dagen verslag doen van de voor de ontwikkelingssector relevante delen van het debat.